Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi söker bostadsinnovationer!

Nacka växer och vi blir fler som bor och verkar i Nacka. Fram till 2030 ska vi bli 140 000 Nackabor.

Nacka kommun har idag brist på små, enkla och billiga bostäder till ungdomar, studenter, nyanlända Nackabor samt andra grupper med behov av sociala kontrakt. Flexibla lösningar är särskilt efterfrågade, framförallt på kort sikt.

För att uppfylla behovet av bostäder arbetar kommunen brett och försöker finna nya, kreativa boendelösningar. Vi har bland annat startat en dialog med kommersiella aktörer som har mark, lokaler eller bostäder att hyra ut, bygga om eller bygga ut. Målet är att finna samarbeten som leder till innovativa lösningar för morgondagens bostäder.

Om du är företagare med kunskap om och kompetens inom att skapa bostäder och är intresserad av att tillsammans med oss vara med i utvecklingen av en eller flera markområden som vi planerar för bostäder på, berätta gärna mer om din idé för oss. Delge oss i så fall:

  • En beskrivning av företaget samt relevanta referensprojekt som utförts tidigare. Vilka markområden ni är intresserade av.
  • En enkel beskrivning av projektidén både i text och en enkel skiss med information som BTA, våningstal etc.

Markområden som är aktuella för förslag är följande

Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen 42
Björknäs 1:849, Värmdövägen/Skjutbanevägen
Bo 1:116, Kadettvägen 11
Eknäs 1:259, Sockenvägen/Trädgårdsvägen
Kummelnäs 11:19, Kummelvägen 1
Lännersta 1:672, Trollsjövägen, Saltsjö-boo
Mensättra 1:178, Munkkärrsvägen
Sicklaön 40:14, Gamla landsvägen
Sicklaön 73:77, Värmdövägen/Skuru skolväg
Sicklaön 324:8, Lagårdsvägen 10
Sicklaön 367:8, Diligensvägen
Del av Solsidan 2:25, Älgövägen
Älta 9:150, Ältavägen 180
Älta 10:9, Ältavägen 201

Ert förslag ska vara oss tillhanda senast den 6 juni. Enkla, mindre och billiga bostäder är särskilt intressanta. Mejla ert förslag till linda.lovkvist@nacka.se. Nacka kommun ser över samtliga förslag och återkopplar om ert förslag är aktuellt för Nacka kommun att titta vidare på senast den 20 juni. Därefter förs en vidare dialog med de företag som presenterat förslag som kan vara relevanta för kommunen att arbeta vidare med. Nacka kommun tar hjälp av en extern konsult i samband med den kommande processen.

Om du inte söker mark utan redan äger mark och vill samarbeta kring den, tveka inte att höra av dig för att utveckla bostadsinnovationer tillsammans med oss.

Bakgrund

Den 10:e maj arrangerades ett Öppet hus om morgondagens bostadsinnovationer i Nacka Stadshus. Läs gärna artikeln från öppet hus. Deltagare var kommersiella aktörer med mark, lokaler eller fastigheter att hyra ut, bygga om eller bygga ut. Syftet var att sätta igång ett nytänkande arbete som blev startskottet för morgondagens bostadsförsörjning. I samband med detta identifierades några markområden som lämpliga att bebygga, se samtliga områden ovan.

Det är inte beslutat hur de olika områdena kommer att användas eller bebyggas, om de kommer att säljas eller behållas inom kommunens fortsatta ägande, eller vilken typ av bostäder som ska utvecklas på respektive plats. För närvarande har Nacka kommun inget ytterligare behov av bostäder för ensamkommande barn eller annat HVB-boende utöver de två boenden för ensamkommande barn som sedan tidigare är beslutade att öppnas under 2016. I nuläget bjuder Nacka kommun in intresserade företag att beskriva sin projektidé för att utröna eventuella samarbeten. Det är ett led i det utvecklingsarbete som syftar till att finna varje markområdes bästa möjliga användning.

Sidan uppdaterades: