Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Flerbostadshus på Apelvägen

På Apelvägen i Älta planerar kommunen tillsammans med Sveafastigheter AB att uppföra fyra arkitektritade flerbostadshus med totalt 30 hyreslägenheter.

I september 2016 direktanvisade Nacka kommun tomträtten Älta 109:6 på Apelvägen till Sveafastigheter Bostad. Bygglovsansökan lämnades in den 13 december och det första spadtaget planeras till april 2017. Husen ska byggas, ägas och förvaltas av Sveafastigheter, som kommer att hyra ut lägenheterna till personer som har svårt att skaffa bostäder på egen hand.

Höga miljöambitioner

Lägenheterna längst med Apelvägen i Älta kommer att uppföras som småskaliga tvåvåningshus i en grupp om fyra byggnader. Husen ska klara kraven på så kallade passivhus, vilket innebär att de inte kommer att förbruka mer energi än de producerar. Tomten, som i dag är ett skogsparti i utkanten av ett villaområde, ska behålla karaktären av naturtomt. Husen är ritade för att smälta in i den omgivande miljön, med sedumtak och träfasader.

Socialt ansvar

Med hjälp av rationella materialval, effektiv lägenhetsutformning och modern byggteknik ska lägenheterna som produceras bli prisvärda. Exempelvis ska kompislägenheter uppföras om cirka 50 kvadratmeter, där två personer bor med delat kök. Hyran för ett sådant boende uppskattas bli cirka 4300 kr per månad och person. Sveafastigheter har också som målsättning att praktikplatser för personer som i dag står utanför ordinarie arbetsmarknad ska ordnas i samarbete med kommunen under byggnationstiden.

Många nya bostäder behövs

Nacka kommun har ett stort och brådskande behov av bostäder i kommunen till medborgare som befinner sig i en utsatt eller annars svår situation. Med personer i en utsatt eller annars svår situation avses bland annat personer som av hälso-, sociala eller ekonomiska skäl har sämre förutsättningar att på egen hand ordna en bostad.

Sidan uppdaterades: