Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kattägare: Var noga med hygienen!

Under januari och februari har ovanligt många fall av salmonella hos katter upptäckts i Sverige. Det gäller också för Nacka. Kattägare bör därför vara uppmärksamma på symtom och vara noga med hygienen.

Antalet salmonellafall hos katter brukar öka under vårvintern. En orsak är att småfåglar ofta samlas i stora mängder kring fågelborden. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar eller deras avföring. I år kan det milda vädret ha ökat risken.

Diarré, kräkningar och feber är vanliga symtom på salmonella hos katter, men sjukdomsbilden kan variera. Om man misstänker att katten drabbats ska man ta den till veterinär för att få klart besked. Det är också viktigt att berätta om misstanken för familjemedlemmar och andra som träffar katten, för att de ska kunna vara extra försiktiga.

Några råd

Ännu finns inga kända fall där människor smittats med salmonella från katter. För att det inte ska inträffa är god hygien A och O. Det är självfallet särskilt viktigt om man vet eller misstänker att en katt blivit smittad, men är en god regel också annars. Salmonellabakterierna sprids nämligen med djurets avföring och föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

För att minska smittorisken bör man hålla både katter och småbarn borta från platser där småfåglar utfodras. Även marken under fågelbordet blir oftast kraftigt nedsmutsad. Du som fyller på frö i fågelbord eller sköter om ett matställe på annat sätt bör se till att hålla platsen ren och vara noga med att tvätta händerna efteråt. Du som har småbarn bör ha uppsikt över lek i sandlådor. Och du som har katt ska förstås se till att den inte förorenar i sandlådor.

Några råd om hygien:

  • Tvätta händerna ordentligt efter att ha hanterat katten, eventuella kräkningar från katten, kattlådan eller andra föremål som har förorenats av kattens avföring.
  • Låt småbarn tvätta händerna under vuxens uppsikt.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Tvätta alltid händerna före matlagning och efter toalettbesök.
  • Rengör och diska kattlådan och andra föremål som kommit i kontakt med kattens avföring noggrant om det finns några tecken på att den kan vara smittad .

För de fall där en veterinär har konstaterat att en katt är smittad ger miljöenheten ytterligare råd till kattägaren.

Pressmeddelande: Många fall i januari av salmonella på katt.

Länsstyrelsen har också uppmärksammat frågan:
Många salmonellasmittade katter – tänk på hygienen

Sidan uppdaterades: