Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Ny förskola och nya bostäder planeras på Solvägen i Älta

Nu undersöks möjligheterna att bygga en förskola med sex avdelningar samt bostäder längs med Solvägen nordost om Älta centrum.

En förskola med sex avdelningar samt bostäder planeras på Solvägen i närheten av Älta centrum. Den nya förskolan ska ersätta Almdungens förskola i Älta centrum, som rivs och ger plats åt nya bostäder.

Den nya förskolan föreslås få en naturnära placering i anslutning till de nya bostadskvarter som planeras där Almdungens förskola står idag. Närheten till naturen väntas bli en stor tillgång för barn och personal i den nya förskolan samt för de boende.

Utvecklingen av Solvägen är en del av utvecklingen av centrala Älta.

Ett beslut om att anta startpromemoria för Solvägen togs av exploateringschef och planchef den 16 maj 2018, med stöd av kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplaneprogrammet för Älta centrum den 28 september 2015, §235.

Läs mer på www.solvagen.se

Sidan uppdaterades: