Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Så använder vi höet från våra naturreservat

Sommarens torka har lett till dåliga skördar och foderbrist i stora delar av Sverige. Nacka kommun slår varje år ett antal ängar. Höet blir foder åt de djur som kommunens upphandlade entreprenör har på bete i olika naturreservat runt omkring Stockholm.

Kommunen kommer att ge vår entreprenör för naturdrift, Naturskog AB, höet från årets slåtterbruk. Naturskog AB har flera hundra betande djur som ingår i olika naturreservat i Stockholmsområdet och har själva foderbrist. Att de tar höet från skördarna underlättar hanteringen och säkerställer att allt kommer till nytta.

Kommunen slåttrar i nära samarbete med Boo miljö- och naturvänner och Naturvårdsföreningen. Tillsammans säkerställer vi att tidpunkten att slå ängarna är den mest optimala för blommor och insekter.

Sidan uppdaterades: