Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ogräsbekämpning längs Saltsjöbanan

Under vecka 35 (27 augusti-2 september) arbetar Naturentreprenader i Stockholm med att bekämpa ogräs längs Saltsjöbanan.

Bekämpningen genomförs med ogräsmedlet RoundUp Flex (registreringsnummer 5065), som är miljögodkänt och biologiskt nedbrytbart. Arbetet utförs på uppdrag av SL för att åtgärda de säkerhetsrisker som ogräs innebär, till exempel ogräshalka, dålig sikt längs spåret och underminering av banvallen. Växtlighet nära spåren innebär även en ökad risk för brand.

Roundup används för ogräsbekämpning i bland annat trädgårdar, jordbruk och andra järnvägar i Sverige. Nacka kommuns miljöenhet bedömer att den anmälda bekämpningen uppfyller lagkraven på säkerhet för miljö och hälsa, med tillägget att Naturentreprenader måste informera närboende inför bekämpningen.

Arbetena sker nattetid

Vegetationsbekämpningen mellan stationerna kommer att genomföras med hjälp av spårgående utrustning. Inom stationsområden och i anslutning till övergångar bekämpar man med hjälp av handhållen spruta. Man kommer inte att spruta på övergångar eller nära vattentäkter och vattenområden. För att bekämpningsmedlet ska stanna inom spårområdet kommer man inte att bespruta om det regnar eller blåser kraftigt. Väderrestriktionerna gör att tiden kan ändras om vädret kräver det.

Bekämpningen av banvallen görs nattetid. Det kan innebära kortvarig bullerstörning när vagnen passerar. Arbetet vid stationsområdena genomförs både under natt- och dagtid.

Det här är en andra omgång av bekämpning för i år.

Arbetena utförs av Naturentreprenader. Om du har frågor om bekämpningen så kontakta Yngve Larsson, som är Naturentreprenaders kontaktperson för bekämpningen. Han nås på telefon 070-754 44 68.

Nacka kommuns miljöenhet svarar på eventuella frågor som rör miljöstörningar eller frågor om anmälan och godkännandet av bekämpningen. Miljöenheten nås via kommunens växel 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: