Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skanskas anmälan av krossning och lagring av bergmassor

Skanska har anmält till kommunen att företaget vill anlägga en stenkross vid Drevinge gård. Nacka kommuns roll är att granska Skanskas anmälan och ta ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens regler.

Skanska Industrial Solutions AB planerar en verksamhet för mellanlagring och krossning av berg väster om Drevinge gård (Erstavik 25:1, Gungviken). Stenkrossen är tänkt att anläggas på privat mark invid Saltsjöbadsleden, mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra, se gulmarkerat område i bilden. Fler kartor finns i Skanskas anmälan som du hittar via länkarna nedan.

Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken och kommer att prövas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i sin roll som tillsynsmyndighet. Prövningen innebär att granska anmälan, ta del av de synpunkter som inkommit och ta ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens regler om hänsyn till miljön och påverkan på människors hälsa.

Platsen ligger väster om Drevinge gård och marken är i privat ägo, se gulmarkerat område. Fler kartor hittar du i Skanskas anmälan.

Vad händer nu?

Skanskas anmälan kungjordes på Nacka kommuns officiella anslagstavla den 29 januari. www.nacka.se/anslagstavla

Synpunkter på anmälan skickas till miljoenheten@nacka.se eller till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 1 mars. Ange diarienummer M 18-1442, ditt namn, postadress och e-postadress. Synpunkter bör lämnas skriftligt och så att de utan bearbetning kan lämnas till nämnden inför beslut.

När tillräckligt underlag finns tar miljöenheten fram ett förslag till beslut till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Beslutet fattas tidigast på miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde 10 april.

Förslag till beslut och protokoll kommer, när det justerats, att publiceras på Nacka kommuns officiella anslagstavla www.nacka.se/anslagstavla

Frågor & svar om stenkrossen

Mer information relaterat till den planerade stenkrossen

Handlingar i ärendet

Skanskas anmälan (PDF-dokument, 1,9 MB)
Nacka kommuns beslut om förbud och krav på kompletteringar (PDF-dokument, 134 kB)
Skanskas komplettering (PDF-dokument, 1,2 MB)
Skanskas bullerutredning (PDF-dokument, 14,4 MB)
Skanskas situationplan damm (PDF-dokument, 2,1 MB)
Skanskas komplettering om miljökvalitetsnormer (PDF-dokument, 160 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.