Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fler hem till småfåglarna

Nu är 22 mesholkar uppsatta i fyra parker i Nacka kommun. Det råder en generell brist på bostäder för småfåglar och att sätta upp mesholkar är en liten åtgärd som har stor betydelse.

Gamla, grova träd med bohål lämpliga för småfåglar att häcka i är generellt sett en bristvara i parker. Av den anledningen har träd i fyra parker i Nacka kommun fått 22 mesholkar uppsatta.

Du hittar holkarna i Knut Wallenbergs park i Saltsjöbaden, samt i Setterwallsparken, Sickla strandpark och i lilla parken på Sten Stures väg i Sickla.

Mesholkarnas ingångshål är 32 mm i diameter. Här bor gärna talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Holkarna är byggda med ohyvlat virke och har en öppningsbar front som möjliggör tömning av gammalt bomaterial. För att skona träden från spikar har holkarna satts upp med ett galvaniserat stålband. Nu hoppas vi att småfåglarna ska trivas i sina nya hem!

Djurens, insekternas och växternas miljö tas varsamt omhand

Nacka kommun har i uppdrag att främja den biologiska mångfalden genom förstärkande åtgärder. Ett av kommunens sex lokala miljömål är ”ett rikt växt- och djurliv”.

När Nacka växer är åtgärder inom skydd, skötsel och fysisk planering högt prioriterat för att inte bygga bort den biologiska mångfalden. Det handlar om allt från att plantera träd och blommande buskar, till att lämna död ved, sätta upp fågelholkar och anlägga groddammar.

Läs mer om Nacka kommuns arbete och vad du själv kan göra för att skapa trivsamma miljöer åt djuren!
Biologisk mångfald – en uppgift för oss alla

Sidan uppdaterades: