Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skanskas anmälan av krossning och lagring av bergmassor

Skanska har överklagat förbudet mot den anmälda stenkrossen, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat om. Ärendet är skickat till länsstyrelsen för överprövning. I väntan på överprövning är verksamheten förbjuden.

Vad har hänt?

Skanska Industrial Solutions AB har anmält mellanlagring och krossning av berg väster om Drevinge gård (Erstavik 25:1, Gungviken). Stenkrossen planerades på privat mark intill Saltsjöbadsleden, mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra, se gulmarkerat område i bilden. Fler kartor finns i Skanskas anmälan som du hittar via länkarna nedan.

Ärendet har hanterats som anmälan av miljöfarlig verksamhet och prövats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i sin roll som tillsynsmyndighet. I prövningen har anmälan och synpunkter granskats, nämnden har och tagit ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens regler om hänsyn till miljön och påverkan på människors hälsa. Utifrån det har nämnden bedömt att verksamheten ska förbjudas. Beslutet fattades vid nämndsammanträde den 10 april. Protokollet är publicerat på Nacka kommuns officiella anslagstavla.
Läs protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 10 april

Skanskas har överklagat förbudet till länsstyrelen. Överklagandet kom in i tid och har skickats vidare till länsstyrelsen, där det hanteras i överprövningsärende 24128-2019 (länsstyrelsens diarienummer). I väntan på överprövning är verksamheten fortsatt förbjuden.

Platsen ligger väster om Drevinge gård och marken är i privat ägo, se gulmarkerat område. Fler kartor hittar du i Skanskas anmälan.

Vad händer nu?

Överprövningen kommer att genomföras av länsstyrelsen. Frågor om handläggningen och synpunkter som rör överprövningen ska skickas dit. Länsstyrelsens diarienummer är 24128-2019. Se även länsstyrelsens webbdiarium (Sök på Länsstyrelsen i Stockholms län och diarienummer 24128-2019).

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens roll i ärendet är framöver att lämna synpunkter och motivera beslutet för överprövande instans.

Frågor & svar om stenkrossen

Mer information relaterat till den planerade stenkrossen

Handlingar i ärendet

Skanskas anmälan (PDF-dokument, 1,9 MB)
Nacka kommuns beslut om förbud och krav på kompletteringar (PDF-dokument, 134 kB)
Skanskas komplettering (PDF-dokument, 1,2 MB)
Skanskas situationplan damm (PDF-dokument, 2,1 MB)
Skanskas komplettering om miljökvalitetsnormer (PDF-dokument, 160 kB)
Skanskas bemötande av inkomna synpunkter (PDF-dokument, 656 kB)
Skanskas beskrivning av byggnation av ramp (PDF-dokument, 156 kB)
Protokoll från miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 10 april

Skanskas bullerutredning (reviderad 190401 och 190405)

Skanskas bullerutredning reviderad 190401  (PDF-dokument, 28,8 MB)
Skanskas förtydligande av bullerutredning (PDF-dokument, 539 kB)
Karta B01  (PDF-dokument, 6 MB)
Karta B02  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B03  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B04  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B05  (PDF-dokument, 6 MB)
Karta B06  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B07  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B08  (PDF-dokument, 5,9 MB)

Skanskas överklagan

Skanskas överklagan innehåller följande handlingar:

Överklagande

Bilaga 1, bullerutredning

Bilaga 2 FUT tunnelbaneutbyggnad

Bilaga 3 Riksintresse friluftsliv buller vägspårtrafik verksamhet

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.