Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Ny tömningsdag och placering av kärl från 1 april

Den 1 april byter vi sophämtningsentreprenör. I och med bytet kommer sophämtningen i Nacka att utföras med tystare och mer moderna sopbilar. För dig som kund innebär bytet även förändringar såsom ny tömningsdag och ändrad placering av kärl. Läs vidare för mer information om vad just du behöver göra.

Ny entreprenör

Avtalet med den befintliga entreprenören Liselotte Lööf AB löper ut 31 mars 2020. Nacka vatten och avfall har därför genomfört en upphandling. Den nya entreprenören heter Urbaser och börjar 1 april 2020.

Nya tömningsdagar och ändrad kärlplacering

I samband med det nya avtalet har Urbaser gått igenom alla tömningsadresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna. För dig som kund innebär det därför at du sannolikt kommer att få en ny tömningsdag. Det innebär även att du kan behöva vända ditt kärl inför tömning. Läs mer om vad som gäller på just din adress.

Hitta din tömningsdag - adresslistor och mer information


Baklastare - manuell tömning

Sophämtaren hämtar dina utställda kärl manuellt och kör dem till sopbilen där de töms. Kärlen ska ställas med handtag och hjul utåt vägen för att signalera tömning och underlätta för sophämtaren som inte ska behöva vända på kärlen. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_baklastare.jpg

Sidlastare - maskinell tömning

En arm på sopbilen lyfter kärlen och tömmer dem i två olika fack uppe på bilen. Kärlen ska ställas max 2,5 meter från sopbilens tömningsplats och med 0,5 m utrymme mellan kärlen. De ska ställas med handtag och hjul inåt fastigheten för att sopbilen ska kunna tömma kärlen. Ställs de åt fel håll kommer de inte tömmas. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_sidlastare.jpg

Modernare sophämtning

Nacka vatten och avfall strävar efter att förbättra sophämtningen. I det nya avtalet har vi till exempel infört ett system för snabbare hantering av ärenden, en ökad tillförlitlighet och högre krav på säkerhet. En ytterligare positiv effekt är tystare och modernare sopbilar.

Sidan uppdaterades: