Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Är dina växter och buskar en trafikfara?

Nu röjer vi trafikfarlig växtlighet längs kommunala vägar. För dig som fastighetsägare är det viktigt att du klipper häckar och tar bort grenar som växer ut över tomtgränsen. Tack för att du hjälper oss!

Nu röjer vi trafikfarlig växtlighet längs kommunala vägar för att skapa fri sikt och förbättra framkomligheten.

Klipp ner buskar som växer ut över tomtgränsen

För dig som fastighetsägare är det viktigt att du klipper häckar, buskar och tar bort grenar som växer ut över tomtgränsen. Gå gärna ut och titta i och runt din trädgård!

Bild som visar före och efter trafikfarlig växtlighet har klippts ner.

Vi vill även påminna om att man inte får tippa trädgårdsavfall i naturen. Ris och växtdelar lämnas på någon av våra kretsloppscentraler.
Kretsloppscentraler i Nacka

Tillsammans skapar vi en trafikmiljö som är både säker och grön!

Läs mer på Nacka kommuns webbplats:
Trafikfarlig växtlighet
Så här åtgärdar du din växtlighet längs din tomt

Tack för att du hjälper oss!

Sidan uppdaterades: