Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

1. Handlingar

För befintliga handlingar rörande bygglov, lantmäteri eller miljö vänder ni er till Stadsbyggnadsservice, stadsbyggnad@nacka.se

Glöm inte att fastighetsägaren når handlingar och information om sin fastighet via min fastighet på Lantmäterimyndighetens hemsida, lantmateriet.se https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/e-tjanster-for-privatpersoner/?faq=d13c

2. Vatten och avlopp

- Kommunalt vatten och avlopp

- Enskilt vatten och avlopp

3. Sophantering

4. El

5. Byggrätt

Detaljplan och områdesbestämmelser

6. Planbesked

7. Attefallsåtgärder

8. Råder strandskydd?

Via vår kartfunktion kan ni se om strandskydd råder på just denna fastighet. I sådana fall kan strandskyddsdispens behövas för de åtgärder man vill göra. https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-ansokan-eller-anmalan/strandskyddsdispens/strandskydd-i-nacka/

9. Radon

Via vår sökfunktion kan du få reda på om Nacka kommun har en känd radonmätning på fastigheten. Observera dock att en radonmätning kan utföras utan att Nacka kommun får reda på det. https://www.nacka.se/boende-miljo/hem/buller-och-luftkvalitet/radon-och-radonmatning/sok-radonmatning/

Här finner du information om radon: https://www.nacka.se/boende-miljo/hem/buller-och-luftkvalitet/radon-och-radonmatning/

10. Energideklaration

På Boverkets hemsida kan du söka efter genomförda energideklarationer: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/sok-energideklaration/

11. Stadsbyggnadsprojekt

12. Lantmäteri

  • Avstyckningsbar?

..öfmasalmflamsf

  • Servitut?
  • Gemensamhetsanläggning?
  • Samfällighet/vägförening?

Sidan uppdaterades: