Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Anmälan av omsorgsbehov för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av viruset som orsakar covid-19 kan regeringen besluta om tillfällig stängning av förskolor och skolor mm. Vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan då, under vissa förutsättningar, få omsorg för sina barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Frågor & Svar kring anmälan om behov av omsorg

Kan vi anmäla senare om en förälder blir sjuk?

Fråga: Hur gör vi om en förälder deltar i samhällsviktig verksamhet och den andra inte? Vi kan ju få behov om den andra föräldern blir sjuk. Ska vi göra anmälan då eller redan nu? Hur snabbt kan vi få omsorg om den andra föräldern blir sjuk?

Svar: Ni ska inte anmäla nu. Om den andra föräldern skulle bli sjuk så anmäler ni ert behov när det blivit aktuellt, och det kommer vi i så fall att lösa.

Växelvis boende

Fråga: Vi är föräldrar med växelvist boende. Den ena föräldern, jag, jobbar inom en samhällsviktig verksamhet. Får barnet då omsorg den vecka han är boende hos mig?

Svar: Ja. Om din arbetsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet får barnet omsorg den vecka barnet bor hos dig.

Barn/elev med funktionsnedsättning

Fråga: Jag har en fråga vad som gäller för mitt barn med funktionsnedsättning om skolan skulle stänga? Måste barnet vara hemma och vi som föräldrar sköta all undervisning? Ska vi anmäla behov av omsorg via länken?

Svar: Du ska inte anmäla behov via länken utan istället kontakta rektorn för ditt barns skola.

Anmälan av omsorgsbehov – en del av kommunens förberedelser

Vi vill betona att regeringen när detta publiceras, den 7 april 2020, inte har beslutat om stängning. Men om ett sådant beslut kommer vill självfallet Nacka kommun underlätta så att de som utför samhällsviktiga insatser kan fortsätta att göra det. Samtidigt är det viktigt att så långt möjligt minska smittspridningen.

Vilka vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg till kommunen?

För att Nacka kommun ska kunna förbereda för en situation ska de vårdnadshavare som har behov av omsorg och som uppfyller kraven anmäla behov av omsorg vid eventuell stängning. Du kan anmäla behov längre fram om din situation förändras.

Vilka vårdnadshavare ska INTE anmäla behov av omsorg till kommunen?

Om du inte behöver omsorg eller om du inte uppfyller kraven nedan behöver du inte anmäla det.

Om ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av omsorg som bara kan tillgodoses i förskola eller fritidshem kontaktar du rektor för verksamheten där ditt barn går.

Vilka krav ska uppfyllas för att få omsorg vid tillfällig stängning?

Om regeringen beslutar om tillfällig stängning ska båda kraven enligt punkt 1 och 2 nedan vara uppfyllda för att kommunen ska ordna omsorg för ditt/dina barn:

  1. Att du deltar i en samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare (eller motsvarande) bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Läs mer om vilka samhällssektorer som avses med mera på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb.se.
  2. Att omsorg inte kan ordnas på annat sätt. Om ni är två vårdnadshavare är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet, om inte den andra vårdnadshavaren också deltar i samhällsviktig verksamhet enligt kraven. Att den andra vårdnadshavaren har ett annat arbete ger alltså inte rätt till omsorg. Du kan få omsorg om den andra vårdnadshavaren är sjuk eller om ni inte bor tillsammans.

Om du har behov av omsorg anmäler du det via knappen nedan och samtidigt intygar du att du uppfyller båda kraven ovan. Du kan i ett senare skede eventuellt behöva styrka ditt behov av omsorg genom ett intyg från din arbetsgivare.

Anmälan av behov av omsorg för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet


Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en anmälan i länken utan kontakta utbildningsenheten.

Vilka barn omfattas av omsorg vid tillfällig stängning?

Denna förfrågan gäller barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola till och med årskurs 6 samt fritidshem och fritidsklubb för barn folkbokförda i Nacka kommun. Omsorgen kommer, om inte annat beslutas, att faktureras vårdnadshavare enligt kommunens system för maxtaxa.

Vad händer sedan?

Om regeringen beslutar om en stängning kommer Nacka kommun att kontakta dig som har anmält behov angående hur ditt behov av omsorg kan tillgodoses.

Sidan uppdaterades: