Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

FAQ för föräldrar i samband med Corona-viruset

Här har vi på utbildningsenheten samlat svar på vanliga frågor som på olika sätt hör ihop med den nu rådande situationen med Corona-viruset.

1. Vem bestämmer om min förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska stänga eller inte?

Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt.

Det handlar om att det inte går att bedriva verksamheten eftersom många i personalen är frånvarande pga en samhällsfarlig sjukdom, eller om smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderat det. Det finns dock en del som fortfarande måste få omsorg.

Huvudmannen måste vid en tillfällig stängning fortfarande erbjuda omsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken. Förskolor och fritidshem måste också erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd.

Det här gäller både om det är huvudmannen som har bestämt om stängning enligt den nya lagen, men även om regeringen har fattat ett sådant beslut.

2. Om förskolor, fritidshem och annan verksamhet stänger enligt den nya lagen, gäller det alla barn?

Huvudmannen måste vid en tillfällig stängning fortfarande erbjuda omsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken.

Förskolor och fritidshem måste också erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd.

Det här gäller både om det är huvudmannen som har bestämt om stängning enligt den nya lagen, men även om regeringen har fattat ett sådant beslut.

3. Vilka yrken är samhällsviktiga?

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. Regeringen har i en förordning ringat in tolv sektorer av samhällsviktiga verksamheter. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse. Läs mer på MSB:s webbsida

För att vårdnadshavare ska få omsorg krävs också enligt förordningen att omsorgen behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Vårdnadshavare får inte omsorg om det finns en annan vårdnadshavare som kan ta hand om barnet.

Nacka kommun kommer som en förberedande åtgärd att kontakta alla vårdnadshavare med barn på förskola, pedagogisk omsorg samt till elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Vårdnadshavarna kommer i e-postutskicket att få information om hur de gör för att anmäla behov av tillsyn vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Eventuellt kan man också få lämna in ett intyg från arbetsgivaren som bedriver den samhällsviktiga verksamheten.

E-postutskicket baseras på den e-postadress som finns registrerad i e-tjänsten Nacka24. Kontrollera gärna att dina kontaktuppgifter i e-tjänsten är aktuella!

Logga in på e-tjänsten Nacka24

4. Måste jag ändå betala avgift om min förskola eller pedagogisk omsorg stänger verksamheten?

Vi kan i nuläget inte ge svar på frågor kring föräldraavgifter om en anordnare skulle stänga sin verksamhet med hänvisning till den nya lagen “Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid”.

Nacka kommun kommer att fatta beslut på kommunledningsnivå gällande alla frågor gällande avgifter och ersättning. Utbildningsenheten återkommer så snart vi har mer information.

5. Jag har fått sänkt inkomst som följd av Corona-viruset. Kan jag få lägre avgift?

Avgiften enligt maxtaxans regler baseras på din månadsinkomst före skatt. Du bör snarast gå in och ange din nya inkomst i e-tjänsten Nacka24.

Om du tidigare angett att du accepterar att betala maxbeloppet och istället vill uppge din inkomst gör du även det via e-tjänsten.

Logga in på e-tjänsten Nacka24

6. Jag är föräldraledig just nu och mitt barn går 25 timmar i veckan. Nu har förskolan frågat om mitt barn kan vara hemma från förskolan på grund av personalbrist. Får de göra så?

I normala fall är alla friska barn välkomna till förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem. I den rådande situationen med CoVid-19 kan du dock göra en insats genom att låta ditt barn stanna hemma. Det kan underlätta så att föräldrar med samhällsviktiga funktioner kan ges möjlighet att fortsätta arbeta.

Vi kan i nuläget inte svara på hur detta påverkar din avgift. Nacka kommun kommer att fatta beslut på kommunledningsnivå gällande alla frågor gällande avgifter och ersättning. Vi återkommer så snart vi har mer information.

7. Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller för min vistelsetid?

För vårdnadshavare som är permitterade på heltid gäller regelverket kring vistelsetid för arbetslösa:

  • Du har rätt till 25 timmars vistelsetid på förskolan och 10 timmar på fritidshemmet.
  • Du ska snarast ändra vistelsetid när du blivit arbetslös och när du återgår till förvärvsarbete. 30-dagarsregeln vid ändring av vistelsetid gäller inte för arbetslösa. Ändring gör du via e-tjänsten Nacka24.

Logga in på e-tjänsten Nacka24

8. Jag har blivit permitterad på deltid – vad gäller med min vistelsetid?

Här gäller regelverket kring vistelsetid för de som arbetar/studerar. Det vill säga att du ska gå ner i vistelsetid direkt och du ska ändra vistelsetid i e-tjänsten Nacka24. Vistelsetiden ändras efter 30 dagar.

Notera att du har endast rätt att ha ditt barn på förskolan när du arbetar plus restid. Det betyder att du under max 30 dagar kan betala för mer tid än du har rätt till. Om du är ledig ska även barnet vara ledigt.

Logga in på e-tjänsten Nacka24

9. Vad gäller kring planerade inskolningar i förskola just nu?

  • Om barnet är friskt så ska förskolan erbjuda platsen som planerat.
  • Om barnet är sjukt ska vårdnadshavaren sjukanmäla barnet och påbörja inskolning när barnet är friskt.

Vad gäller om vårdnadshavaren ändå vill flytta fram inskolningsdatumet?

Det kan endast ske om förskolans organisation tillåter det och att det är möjligt utifrån regelverket.

Om det inte är möjligt får vårdnadshavaren säga upp platsen och anmäla önskat placeringsdatum för barnet på nytt.

Vad gäller om förskolan bedömer att de i nuläget inte kan prioritera inskolning?

Om förskolan inte kan erbjuda inskolning är det tillåtet att skjuta fram placeringsstarten i överenskommelse med vårdnadshavaren. I så fall ska förskolan ändra placeringsstart och debiteringsstart i Nacka24 till det nya överenskomna datumet.

Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att skjuta upp startdatumet ska förskolan ändå ordna med omsorg för barnet.

10. Vad gäller om jag får arbeta full tid igen när jag har varit permitterad på deltid?

När du får besked om att återgå fler timmar i arbete, ska detta anmälas i e-tjänsten Nacka24 samt till förskolan.

Enligt riktlinjerna ska vårdnadshavare meddela 30 dagar i förväg även när de ska gå upp i tid. Men i den rådande situationen uppmanar vi förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem att möjliggöra för vårdnadshavaren att gå upp i tid direkt när vårdnadshavare fått anställning med fler timmar.

Du bör alltså inte behöva invänta ytterligare 30 dagar på att få ändra kontraktstid och gå upp i tid.

11. Hur länge kan jag vara borta från förskolan utan att förlora min plats?

Frånvaro på grund av sjukdom

Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas, av annat skäl än sjukdom, får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om att de kommer att vara frånvarande. Om uppehållet blir längre än tre månader avslutas platsen. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

12. Jag har haft mitt barn hemma flera veckor. Kan jag få reducerad eller noll kronor i avgift?

Om barnet är sjukt reduceras avgiften efter 30 dagar. Om barnet är frånvarande av andra skäl betalas avgift i tre månader, därefter avslutas platsen.

Avgift betalas tolv månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas därför även under barnets ledighet eller sjukdom.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.