Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

FAQ för föräldrar i samband med covid-19

Här har vi på utbildningsenheten samlat svar på vanliga frågor som på olika sätt hör ihop med covid-19-pandemin.

Om du inte hittar svar på din fråga här är du välkommen att kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Frågor kring förskola och fritidshem

Får förskolan be föräldralediga att stanna hemma?

Fråga: Jag är föräldraledig just nu och mitt barn går 25 timmar i veckan. Nu har förskolan frågat om mitt barn kan vara hemma från förskolan på grund av personalbrist. Får de göra så?

Svar: I normala fall är alla friska barn välkomna till förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem. I den rådande situationen med det coronaviruset kan du dock göra en insats genom att låta ditt barn stanna hemma. Det kan underlätta så att föräldrar med samhällsviktiga funktioner kan ges möjlighet att fortsätta arbeta.

Vad gäller vid permittering?

Fråga: Jag har blivit permitterad från mitt arbete – vad gäller för min vistelsetid?

Svar: Om du är permitterad på heltid har du rätt till 15 timmars vistelsetid per vecka för ditt barn i förskola och pedagogisk omsorg men ingen rätt till vistelsetid i fritidshem.

Om du är korttidspermitterad har du rätt till vistelsetid för ditt barn utifrån arbete och restid, dock minst 15 timmar i veckan. Detta gäller även fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

Ändring av vistelsetiden gör du via e-tjänsten Nacka24.
Logga in på e-tjänsten Nacka24

Återgång till arbete efter permittering

Fråga: Vad gäller när jag får återgå till mitt arbete efter att ha varit permitterad?

Svar: När du får besked om att återgå till arbete har du rätt att gå upp i tid direkt. Ändrad vistelsetid ska anmälas i e-tjänsten Nacka24 samt till förskolan/fritidshemmet. Logga in på e-tjänsten Nacka24

Hur blir det med inskolning just nu?

Fråga: Vad gäller kring planerade inskolningar i förskola just nu?

Svar: Om barnet är friskt så ska förskolan erbjuda platsen som planerat.
Om barnet är sjukt ska vårdnadshavaren sjukanmäla barnet och påbörja inskolning när barnet är friskt.

Om vårdnadshavaren ändå vill flytta fram inskolningsdatumet

Det kan endast ske om förskolans organisation tillåter det och att det är möjligt utifrån regelverket. Om inskolningsdatumet flyttas fram ska förskolan ändra placeringsstart och debiteringsstart i Nacka24 till det nya överenskomna datumet.
Om det inte är möjligt får vårdnadshavaren säga upp platsen och anmäla önskat placeringsdatum för barnet på nytt.

Om förskolan vill flytta fram inskolningsdatumet?

Fråga: Vad gäller om förskolan bedömer att de i nuläget inte kan prioritera inskolning?

Svar: Om förskolan inte kan erbjuda inskolning är det tillåtet att skjuta fram placeringsstarten i överenskommelse med vårdnadshavaren. I så fall ska förskolan ändra placeringsstart och debiteringsstart i Nacka24 till det nya överenskomna datumet. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att skjuta upp startdatumet ska förskolan ändå ordna med omsorg för barnet.

Hur länge har jag kvar min plats?

Fråga: Hur länge kan jag vara borta från förskolan utan att förlora min plats?

Svar: Det beror på anledningen till att barnet är borta från förskolan.

FRÅNVARO PÅ GRUND AV SJUKDOM
Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

FRÅNVARO AV ANDRA SKÄL ÄN SJUKDOM
En plats som inte utnyttjas, av annat skäl än sjukdom, får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om att de kommer att vara frånvarande. Om uppehållet blir längre än tre månader avslutas platsen. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Får man lämna på förskolan om någon i familjen är sjuk?

Fråga: Hur gör man om någon i familjen är sjuk i covid-19 men inte barnet? Får man lämna på förskolan?

Svar: Ett friskt barn får lämnas på förskolan även om en familjemedlem är sjuk. Däremot bör den som är sjuk inte hämta och lämna barnet, med risk för att möta och smitta andra. Men var uppmärksam på om barnet blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska barnet stanna hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Frågor kring avgifter

Betalar jag avgift vid tillfällig stängning?

Fråga: Måste jag ändå betala avgift om min förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem tillfälligt stänger verksamheten?

Svar: Om verksamheten är tillfälligt stängd betalar du avgift som vanligt. Om förskolan eller fritidshemmet håller stängt sex dagar eller mer görs avdrag på kommande faktura. Du behöver inte kontakta Nacka kommun för att få avdraget. Avdrag görs för alla vårdnadshavare som har plats på den aktuella förskolan eller fritidshemmet.

Jag har fått sänkt inkomst. Kan jag få sänkt avgift?

Fråga: Jag har fått sänkt inkomst som följd av det nya coronaviruset. Kan jag få lägre avgift?

Svar: Avgiften enligt maxtaxans regler baseras på din månadsinkomst före skatt. Du bör snarast gå in och ange din nya inkomst i e-tjänsten Nacka24.
Om du tidigare angett att du accepterar att betala maxbeloppet och istället vill uppge din inkomst gör du även det via e-tjänsten.
Logga in på e-tjänsten Nacka24

Vad gäller för avgift om barnet stannat hemma?

Fråga: Jag har haft mitt barn hemma flera veckor. Kan jag få reducerad eller noll kronor i avgift?

Svar: Nej, avgift betalas tolv månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas därför även under barnets ledighet eller sjukdom.

  • Om barnet är sjukt reduceras avgiften efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro.
  • Om barnet är frånvarande av andra skäl betalas avgift i tre månader, därefter avslutas platsen.

Frågor kring tillfällig stängning

Vem beslutar om tillfällig stängning?

Fråga: Vem bestämmer om min förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska stänga eller inte?

Svar: Grundprincipen är att alla verksamheter ska vara öppna som vanligt. Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt.

Det handlar om att det inte går att bedriva verksamheten eftersom många i personalen är frånvarande på grund av en samhällsfarlig sjukdom, eller om smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten rekommenderat det. Det finns dock en del som fortfarande måste få omsorg.

Huvudmannen måste vid en tillfällig stängning fortfarande erbjuda omsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken. Förskolor och fritidshem måste också erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd.

Det här gäller både om det är huvudmannen som har bestämt om stängning enligt den nya lagen, men även om regeringen har fattat ett sådant beslut.

Gäller tillfällig stängning för alla barn?

Fråga: Om förskolor, fritidshem och annan verksamhet stänger enligt den nya lagen, gäller det alla barn?

Svar: Huvudmannen måste vid en tillfällig stängning fortfarande erbjuda omsorg för vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken. Förskolor och fritidshem måste också erbjudas till barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd.

Det här gäller både om det är huvudmannen som har bestämt om stängning enligt den nya lagen, men även om regeringen har fattat ett sådant beslut.

Vilka yrken är samhällsviktiga?

Fråga: Vilka yrken är samhällsviktiga?

Svar: Regeringen har i en förordning ringat in tolv sektorer av samhällsviktiga verksamheter. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse. Läs mer på MSB:s webbsida.

För att vårdnadshavare ska få omsorg krävs också enligt förordningen att omsorgen behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Vårdnadshavare får inte omsorg om det finns en annan vårdnadshavare som kan ta hand om barnet.

Frågor kring skolplikt

Behöver barnet gå i skolan om vårdnadshavaren tillhör en riskgrupp?

Utgångspunkten är att en elev som inte är sjuk eller har symptom ska vara i skolan. Kontakta rektorn för en dialog om skolan kortsiktigt kan finna lösningar och prata om hur skolan arbetar med smittskydd.

Behöver smittkänsliga barn gå till skolan?

En elev som inte är sjuk eller har symptom ska vara i skolan. Det är viktigt att elevens rätt till utbildning tillgodoses. Kontakta rektorn för en dialog om skolan kortsiktigt kan finna lösningar och prata om hur skolan arbetar med smittskydd.

Har jag rätt att hålla mina barn hemma från skolan på grund av oro för coronapandemin?

Nej, det är inte möjligt att hålla friska barn hemma från skolan. Om eleven inte är sjuk eller har symptom ska eleven vara i skolan.

Sidan uppdaterades: