Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad kan under vissa förutsättningar ansöka om delad faktura. På den här sidan får du information om förutsättningar för delad faktura samt hur du ansöker.

Vad innebär delad faktura?

Delad faktura innebär att vårdnadshavarna får var sin faktura baserad på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Delad faktura innebär alltså inte att fakturan delas lika mellan vårdnadshavarna.

Om det ena hushållet har en högre månadsinkomst så får det hushållet också betala en högre avgift. De båda avgifterna får tillsammans inte vara högre än den högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura behöver alla punkter nedan vara uppfyllda:

  • Vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll. De ska alltså inte bo på samma adress.
  • Barnet eller barnen ska ha ett växelvis boende.
  • Båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.
  • Båda vårdnadshavarna ska göra en ansökan om delad faktura samt lämna varsin inkomstanmälan. Detta görs via e-tjänsten i blocket "Ansökan delad faktura".

Ansökan om delad faktura

Ansökan görs via en e-tjänst som du når via knappen nedan. Handläggningstiden är cirka tre till fyra veckor efter att en komplett ansökan har lagts in i e-tjänsten.

Observera att båda vårdnadshavarna behöver göra ansökan och lämna in inkomstanmälan för att ansökan ska vara komplett. Ärendet avslutas efter fyra veckor om ansökan inte är komplett.

Ansökan om delad faktura Klicka här för att göra ansökan


Delad faktura och syskonrabatt

Det är viktigt att du är medveten om att delad faktura kan påverka nuvarande syskonrabatt. När ansökan om delad faktura beviljas skapas ett fiktivt ”hushåll” med de båda vårdnadshavarna och de barn för vilka de ansöker om delad faktura. Eventuell syskonrabatt kan därför försvinna om vårdnadshavaren har flera barn i sitt hushåll som inte ingår i det fiktiva ”delade-faktura-hushållet”.

Exempel:

  • Ett hushåll består av vårdnadshavare samt tre barn.
  • Det äldsta barnet och mellanbarnet får idag syskonrabatt.
  • Vårdnadshavaren ansöker om delad faktura för det yngsta barnet och mellanbarnet.
  • När den delade fakturan skapas får inte längre det äldsta barnet någon syskonrabatt.

Uppge inkomst vid delad faktura

Här lämnar du dina inkomstuppgifter när du ansökt om delad faktura eller redan har delad faktura och ska ändra inkomstuppgift.

Uppge inkomst vid delad faktura Klicka här för att komma till e-tjänsten

Avsluta delad faktura

Om delad faktura inte längre önskas ska en uppsägning lämnas in. Det räcker att en av vårdnadshavarna begär att den delade faktureringen ska upphöra.

Om en av vårdnadshavarna fortfarande använder platsen när den delade faktureringen har upphört, skickas fakturan enligt Nacka kommuns avgiftsregler till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört.

Avsluta delad fakturering Klicka här för att avsluta delad faktura

Om du har frågor kring delad faktura är du välkommen att kontakta Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Sidan uppdaterades: