Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Allmänna avgiftsregler

Här kan du ta del av Nacka kommuns allmänna avgiftsregler. Reglerna gäller alla barn som är folkbokförda i Nacka. Oavsett om de går på en kommunal eller fristående förskola och oavsett om förskolan finns i Nacka eller utanför Nacka.

Allmänna regler

  • Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och vårdnadshavaren betalar avgift till Nacka kommun. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola och oavsett om förskolan finns i Nacka eller utanför Nacka.
  • Hushåll som har flera barn inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för barn 6-9 år får syskonrabatt. Det yngsta barnet räknas som nummer ett när avgiften ska beräknas. Barnen måste vara folkbokförda på samma adress för att syskonrabatten ska gälla. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
  • Avgift betalas 12 månader om året.
  • Avgiften betalas en månad i efterhand och förfallodagen är den sista dagen i månaden.
  • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Obetalda räkningar överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avgift under inskolning och uppsägningstiD

Avgift betalas både under inskolningsperioden och under uppsägningstiden. Avgiften betalas från och med det datum som platsen kontrakterats och till och med uppsägningstidens slut. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften.

Avgifter under frånvaro

Avgift betalas 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas även under barnets ledighet eller sjukdom. En särskild avgiftsregel finns för sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar, se nedan.

Frånvaro på grund av sjukdom

Barn som är frånvarande på grund av sjukdom blir avgiftsbefriade efter en sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar (läkarintyg
krävs från den åttonde dagen). Den dag som anmälan gjorts till Försäkringskassan räknas som första sjukdag. Reducering av avgift görs för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas av annat skäl än sjukdom får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet.
Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp.
Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter tre månader. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.