Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgift enligt maxtaxans regler

För att du ska få en korrekt faktura ska du registrera din bruttoinkomst i Nacka24. När en vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om plats är det obligatoriskt att ange inkomst.

I Nacka kunde föräldrar tidigare ansöka om nedsatt avgift via en blankett. Denna rutin är borttagen och istället ska du registrera hushållets totala inkomst i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.

Maxtaxans regler

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket. Inkomsttaket för 2021 är 50 340 kronor per månad före skatt.

Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

  • lägre än 50 340 kronor baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
  • högre än 50 340 kronor betalar du det högsta beloppet. Aktuella avgiftsbelopp finner du längst ner på den här sidan.

Inkomstanmälan

För att din faktura ska bli rätt ska du registrera hushållets totala bruttoinkomst i e-tjänsten Nacka24. Det är viktigt att du kommer ihåg att gå in och ändra din inkomstuppgift i e-tjänste om du får förändrad inkomst.

Med bruttoinkomst menas all skattepliktig inkomst före skatt såsom lön, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag m.m. Egna företagare ska ange den beräknade bruttoinkomsten. Observera att du inte ska ange studiestöd från CSN som inkomst eftersom studiestöd inte är beskattningsbart.

Om du inte vill uppge din inkomst kan du i e-tjänsten ange att du accepterar att betala maxbeloppet. Observera att vårdnadshavarna som accepterar att betala maxbeloppet inte omfattas av rättning via avgiftskontrollen.

Högsta avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter 2021

Vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1510 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1007 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 503 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1432 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 946 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 472 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1 366 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 915 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 450 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Avgifter fritidshem

Avgifter fritidshem 6-9 år

Avgift 2021 (samma avgift oavsett vistelsetid)
Barn 1* 2 % av inkomsten, högst 1007 kronor/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, högst 503 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 503 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Öppen fritidsverksamhet 10-12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Sidan uppdaterades: