Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgift enligt maxtaxans regler

För att du ska få en korrekt faktura ska du registrera din bruttoinkomst i Nacka24. När en vårdnadshavare tackar ja till erbjudande om plats är det obligatoriskt att ange inkomst.

Maxtaxans regler

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket. Inkomsttaket för 2022 är 52 410 kronor per månad före skatt.

Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

  • lägre än 52 410 kronor baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
  • högre än 52 410 kronor betalar du det högsta beloppet. Aktuella avgiftsbelopp finner du längst ner på den här sidan.

Inkomstanmälan

För att din faktura ska bli rätt ska du registrera hushållets totala bruttoinkomst i e-tjänsten Nacka24. Med bruttoinkomst menas all skattepliktig inkomst före skatt. Kom ihåg att alltid ange vistelsetiden i hela timmar - inga decimaler.

Det är viktigt att du kommer ihåg att gå in och ändra din inkomstuppgift i e-tjänsten om du får förändrad inkomst.

Exempel på skattepliktiga inkomster är: lön, inkomst från eget företag, föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är skattepliktiga är försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd), bostadsbidrag, barnbidrag samt studiemedel (bidrag och lån).

Om du inte vill uppge din inkomst kan du i e-tjänsten ange att du accepterar att betala maxbeloppet. Observera att vårdnadshavarna som accepterar att betala maxbeloppet inte omfattas av rättning via avgiftskontrollen.

Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg


Högsta avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter 2022

Vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1422 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 953 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 469 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1491 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 984 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 491 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1572 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1048 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Avgifter fritidshem

Avgifter fritidshem 6-9 år

Avgifter 2022

Avgift 2022 (samma avgift oavsett vistelsetid)
Barn 1* 2 % av inkomsten, högst 1048 kronor/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 524 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Öppen fritidsverksamhet 10-12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Sidan uppdaterades: