Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan ansöka om delad faktura om båda nyttjar plats inom förskola och/eller fritidshem.

Förutsättningar för delad faktura

För att få delad faktura ska

  • båda vårdnadshavarna lämna in en skriftlig överenskommelse
  • båda vårdnadshavarnalämna varsin inkomstanmälan
  • vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll
  • barnet/barnen ha ett växelvis boende
  • båda vårdnadshavarna ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Båda vårdnadshavarna ska alltså vara innehavare av platsen på förskola/fritidshem eller inom pedagogisk omsorg.

Information om avgiften vid delad faktura

  • Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
  • Vårdnadshavarna får varsin faktura.
  • De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.
  • Vid eventuell uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna. Om så inte sker betalar den vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet.

Blanketter för ansökan om delad faktura

Om du har frågor kring delad faktura är du välkommen att kontakta kundvalssupporten på Nacka kommun.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.