Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vanliga frågor om förskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om förskola och pedagogisk omsorg. Hittar du inte svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss!
98

Vilket datum ska jag ange som önskat placeringsdatum?


Svar:

Ange det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja placeringen. Om du idag är föräldraledig ska du ange det datum då du planerar att återgå till arbete eller studier.

Observera att du inte kommer att få några erbjudanden med startdatum tidigare än det datum du anger som önskat placeringsdatum i Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
66

Jag vill ha förskola i en annan kommun än Nacka. Hur gör jag?


Svar:

 • Kontakta den aktuella kommunen/fristående förskolan där du vill ha plats.
 • Om du får klartecken från kommunen/förskolan ska du skriva ett papperskontrakt med förskolan.

  Klicka här för att ladda ner en kontraktsblankett (Word-dokument, 49 kB)
 • Skicka in den komplett ifyllda och underskrivna blanketten till Nacka kommun.
 • Du betalar faktura till Nacka kommun enligt Nackas taxa och taxebestämmelser.
 • Nacka kommun skickar ersättning till kommunen/fristående förskolan enligt Nackas checkbelopp och taxebestämmelser.

Uppsägning av plats

När du vill avsluta en placering utanför Nacka använder du uppsägningsblanketten som du hämtar via länken nedan.

Klicka här för att ladda ner uppsägningsblankett (Word-dokument, 38 kB)

Fick du svar på din fråga?
48

Jag skulle vilja ändra datum för när jag önskar plats. Ändras mitt ködatum då?


Svar:

Nej, ködatumet påverkas inte om du ändrar önskat placeringsdatum.

Det är bara om du lägger till ett helt nytt köalternativ som du får ett nytt ködatum för just det nya alternativet. Övriga alternativ påverkas inte.

Vill du se vilket ködatum och önskat placeringsdatum du har för dina olika alternativ? Gå in på Nacka24 och välj Mina Ärenden och klicka på Visa enhetens kö.

Fick du svar på din fråga?
48

Jag har nyss fått ytterligare ett barn och vill att det stora barnet har mer än 25 timmar/vecka. Kan jag ansöka om fler timmar?


Svar:

Om det äldre barnet är i behov av särskilt stöd eller om familjesituationen är sådan att extra stöd behövs kan du beviljas utökad vistelsetid.

Klicka här för att läsa mer om ansökan om utökad vistelsetid

Fick du svar på din fråga?
38

Vilka regler gäller för uppsägning inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem?


Svar:

Uppsägningstiden i Nacka är en månad. Om du vill säga upp ditt barns plats ska du alltså göra det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta. Uppsägningen gör du via e-tjänsten Nacka24.
Klicka på den här länken för att logga in på e-tjänsten med e-legitimation

Det är samma uppsägningstid oavsett om ditt barn ska byta anordnare eller om barnet ska sluta gå på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. När barn byter skola under terminen krävs ingen uppsägningstid för fritidshemsplatsen.

Om du ska byta anordnare är det viktigt att du säger upp den nuvarande platsen när du har accepterat den nya platsen. Annars kan inte den nya anordnaren slutföra placeringen i e-tjänsten Nacka24.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften. Slutar barnet till exempel den 15 juni betalar du 15/30 av månadsavgiften.

Fick du svar på din fråga?
34

Vad innebär platsgarantin inom förskolan?


Svar:

Platsgarantin är inskriven i skollagen och innebär att hemkommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader.

Om barnet inte fått plats på sina valda alternativ och förskolegarantin gäller erbjuder kommunen vårdnadshavaren en plats så nära barnets hem som möjligt. Platserbjudandet påverkar inte de val som vårdnadshavaren gjort tidigare.

Garantin gäller inte om vårdnadshavaren tackat nej till erbjudande om plats.

För dig som är folkbokförd i Nacka:

 • Om du önskar en förskoleplats snarast möjligt innebär garantin att kommunen ska erbjuda en plats inom fyra månader från det datum då du registrerat din ansökan i e-tjänsten Nacka24.
 • Om du önskar plats längre fram i tiden innebär garantin att kommunen ska erbjuda en plats under den månad då du angett att du önskar plats.

För dig som är nyinflyttad eller på väg att flytta hit:

För nyinflyttade familjer räknas garantitiden från det att barnet blev folkbokfört i kommunen, även om kötiden påbörjats innan familjen var folkbokförd i Nacka.

Fick du svar på din fråga?
30

Jag har blivit erbjuden en plats på en förskola som inte är mitt förstahandsval. Vad har jag för alternativ?


Svar:

Om du tackar ja till erbjudande om plats till något av dina alternativ 2-5 har du möjlighet att behålla ett av de övriga alternativen. Övriga alternativ tas bort.

Tackar du nej till erbjudande om plats tas det köalternativet bort.

Du har även möjlighet att tacka nej till erbjudandet och ändå behålla plats i kön hos den anordnare som erbjöd platsen. I sådant fall ska du ange ett nytt datum för när du önskar plats. Observera dock att denna möjlighet endast kan användas en gång per köalternativ.

Läs mer i Nackas allmänna bestämmelser för förskolan

Fick du svar på din fråga?
25

Förskolan vill att mitt barn tar med sig blöjor/frukt/matsäck – är det ok?


Svar:

Nej, förskolechecken som betalas ut till våra anordnare ska täcka alla
omkostnader.

Att regelbundet be föräldrar ta med matsäck, frukt, egna blöjor etc. kan likställas med att ta ut en extra avgift – vilket inte är tillåtet enligt maxtaxans regler.

Fick du svar på din fråga?
25

När kan mitt barn börja på förskolan?


Svar:

Du har rätt till förskoleplats när ditt barn har fyllt ett år. Barnet kan börja då båda vårdnadshavarna återgår till arbete eller studier, alternativt att söka arbete.

Fick du svar på din fråga?
23

Jag vill byta förskola – hur gör jag?


Svar:

Det beror på om du har en pågående ansökan i Nacka24 eller inte.

Om du inte har en pågående ansökan:
Logga in på Nacka24 och klicka på fliken Förskola & Pedagogisk omsorg. Där gör du en ny ansökan steg för steg. Du har möjlighet att ange fyra köalternativ.

Om du har en pågående ansökan:
Observera att endast är den vårdnadshavare som gjorde den ursprungliga ansökan som kan ändra ansökan – till exempel ta bort eller lägga till alternativ.

 • Logga in på Nacka24 och gå in på Min sida och sedan Mina ärenden.
 • Klicka på länken med ditt barns förskoleansökan.
  Nu öppnas en sida där du ser dina nuvarande alternativ.
 • Klicka på knappen Ändra ansökan för att göra ändringar.

De köalternativ som du lägger till får dagens datum som ködatum.
De köalternativ som ligger kvar behåller sitt ködatum även om du ändrar alternativens rangordning.

Fick du svar på din fråga?
19

Jag har tackat ja till placering på förskola. Men nu har jag ändrat mig och vill fortsätta vara föräldraledig ytterligare två månader. Jag vill alltså betala för platsen men börja använda den först två månader senare. Går det bra?


Svar:

Nej, du kan inte skjuta fram startdatumet genom att börja placeringen med en ledighet.

Det står i och för sig i reglerna att ett barn får vara ledigt tre månader från förskolan utan att förlora sin plats men detta syftar på de barn som redan går i verksamheten.

Fick du svar på din fråga?
16

Har Nacka syskonförtur till plats på förskola?


Svar:

Ja, men endast i samband med att vårdnadshavaren ska återgå till sin sysselsättning efter föräldraledighet. Då har det yngre syskonet förtur till förskolan där det äldre syskonet går. För att få syskonförtur efter föräldraledighet ska barnen tillhöra samma hushåll, det vill säga vara folkbokförda på samma adress.

Om det äldre syskonet varit hemma från förskolan under vårdnadshavarens föräldraledighet har båda barnen förtur till förskolan där det äldre syskonet gick före föräldraledigheten.

Fick du svar på din fråga?
10

Jag vill ha allmän förskola för mitt barn. Hur gör jag för att ansöka?


Svar:

Det är ingen kö till allmän förskola. Om du vill ha plats i allmän förskola för ditt barn meddelar du detta till utbildningsenheten via e-post utbildningsenheten@nacka.se. Du blir sedan skyndsamt kontaktad med besked om var det finns plats.

Om ditt barn redan går på förskola och du vill byta till allmän förskola ska du begära ändrad omsorgstid via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Informera även rektor på förskolan eftersom förskolan behöver ändra taxekategori för att placeringen ska bli avgiftsfri.

Läs mer om allmän förskola här

Fick du svar på din fråga?
10

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja förskola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering väljer förskola genom att fylla i en pappersblankett.

Ring till Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se så skickar vi över blanketten och ger mer information om hur valet går till.

Fick du svar på din fråga?
6

Hur tidigt kan man ställa sig i kö till förskola?

Fråga:

Vi har just fått tillökning i familjen. Hur snabbt kan vi ställa barnet i kö till förskola?


Svar:

Nyfödda barn behöver ha fått sitt personnummer innan de kan anmälas till förskolekön. Tidigast möjliga anmälningsdatum är barnets tremånadersdag. Om du gör ansökan tidigare blir anmälningsdatumet ändå barnets tremånadersdag.

Familjer som avser att flytta till Nacka kompletterar sin ansökan genom att i Nacka kommuns e-tjänst uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida adressen i Nacka. Som anmälningsdatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.

Tidigaste anmälningsdatum för adoptivbarn är det datum då Nacka kommun fått in beslut från berörd myndighet om att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Fick du svar på din fråga?
4

Varför har jag fått en faktura för juli månad trots att vi hade semester?


Svar:

Enligt Nackas avgiftsregler betalar du avgift 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och du betalar avgift även under barnets ledighet. Enda undantag är om ett barn har en sammanhängande frånvaro på grund av sjukdom på mer än 30 dagar

Fick du svar på din fråga?
2

Båda mina barn går på förskolan. Jag undrar om jag under en kortare tid kan vara föräldraledig för mitt yngsta barn och ha det äldre på förskolan 25 timmar per vecka?

Fråga:

Jag arbetar och har två barn som båda har plats på förskola. Nu vill jag vara föräldraledig för det ena barnet under en kortare tid och samtidigt lämna det andra barnet på förskolan 25 timmar per vecka.


Svar:

Nej, detta är inte möjligt utifrån Nackas riktlinjer.

Om båda barnen går på förskola och vårdnadshavaren under en kortare tid tar föräldraledigt för ett av barnen ska båda barnen vara hemma.

Barnen har rätt till förskola eftersom vårdnadshavaren vanligtvis arbetar. Om vårdnadshavaren är ledig från sitt arbete så ska även barnen vara barnen lediga. Detta gäller oavsett vilken typ av ledighet det är: semester, kompledighet eller föräldraledighet.

En vårdnadshavare kan ha ett barn på förskolan 25 timmar och vara hemma med ett syskon som ännu inte har plats på förskola.

Fick du svar på din fråga?
1

Vad har jag för möjligheter att köa till andra förskolor när jag har accepterat erbjudande om plats på en förskola?


Svar:

När du får ett platserbjudande tackar du ja eller nej till platsen via Nacka kommuns e-tjänst. Dina möjligheter att stå kvar i kö beror på i vilken ordning du valt den förskola som erbjudit dig plats. Läs mer nedan!

Om du tackar ja till ditt förstahandsalternativ

Om du tackar ja till ett erbjudande från ditt alternativ nummer 1 har du inte möjlighet att stå kvar i kö till något av de övriga alternativen. Däremot har du möjlighet att lägga till max tre anordnare. Du får ett nytt anmälningsdatum till de anordnare som du lägger till.

Om du tackar ja till ditt alternativ 2-5

Om du tackar ja till ett erbjudande från alternativ nummer 2,3,4 eller 5 har du möjlighet att stå kvar i kö till ett av de andra alternativen. I e-tjänsten talar du om vilket av alternativen du vill stå kvar till och behåller då ditt anmälningsdatum till just det alternativet.
Utöver att stå kvar i kö till ett av dina alternativ när du tackar ja till platsen har du även möjlighet att lägga till max tre anordnare. Du får ett nytt anmälningsdatum till de anordnare som du lägger till.

Kom gärna ihåg att ta bort dina köalternativ om du i framtiden inte längre vill byta förskola eller om du flyttar från kommunen!

Fick du svar på din fråga?
0

Jag är föräldraledig just nu och det äldre barnet går på förskola. Jag har sett i Nackas riktlinjer att när jag ska börja arbeta efter föräldraledigheten har det lilla barnet förtur till förskolan där det stora barnet går. Nu har jag fått erbjudande om plats till en annan förskola för det äldre barnet. Vad händer med syskonförturen om jag tackar ja till erbjudandet?


Svar:

Om du accepterar plats på en ny förskola ska det yngre syskonets förtur flyttas över till den nya förskolan. Observera att du själv behöver meddela den nya förskolan att det finns ett litet syskon i samma hushåll. Förskolan ser till att förturen flyttas över mellan förskolorna i systemet.

Fick du svar på din fråga?
-1

Mitt barn börjar på förskoleklassen till hösten. Vad gäller kring uppsägning och övergång till fritids?


Svar:

Vi får ofta frågor från föräldrar vars barn ska byta från förskola till förskoleklass och därför har vi samlat lite specialinformation till dig på en egen sida.
Klicka här för att komma till sidan

Uppsägning av förskoleplatsen gör du via e-tjänsten Nacka24.
Klicka på den här länken för att logga in på e-tjänsten med e-legitimation

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: