Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På väg att flytta till Nacka

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Nyinflyttad till Nacka? Välkommen!

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Nacka kommun har skolpliktsansvar för ditt barn

Varje kommun har skolpliktsansvar för de barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen. När din familj blir folkbokförd i Nacka går alltså skolpliktsansvaret för ditt barn över till Nacka kommun och vi på utbildningsenheten behöver säkerställa att ditt/dina barn har en skolplacering samt i vilken skola.

Gå kvar i den ”gamla” skolan

Många familjer som flyttar inom Stockholmsområdet vill att deras barn ska gå kvar i sin gamla skola – oftast terminen ut, ibland längre. Börja med att ta kontakt med rektor på skolan och meddela att familjen bytt hemkommun. Det är rektorn som avgör om ditt barn kan gå kvar på skolan, och i så fall – hur länge.

Om ditt barn kan gå kvar på den gamla skolan ska du snarast meddela detta till Nacka kommun. Mejla utbildningsenheten@nacka.se och meddela oss ditt barns namn och födelsedatum (de sex första siffrorna i personnumret). Ange vilken skola som ditt barn går på, i vilken kommun skolan ligger samt om barnet redan har en placering där. Dessa uppgifter behövs dels för vår skolpliktsbevakning dels för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Så här gör du skolval - steg för steg

1. Läs detta först!

Antal alternativ och inbördes rangordning

Du ska välja tre skolor i e-tjänsten och ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Välja en fristående skola eller en skola utanför Nacka

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka? Då måste du även göra en ansökan direkt till den aktuella skolan. Kontakta skolan för mer information om hur du ansöker.

2. Hitta och jämför skolor

Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

Länk till Jämföraren

3. Gör val och styrk kommande adress

Du ansöker om plats via e-tjänsten Mitt skolval. Om eleven inte är folkbokförd i Nacka måste du i e-tjänsten bifoga ett dokument som styrker den kommande adressen i Nacka.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Styrka kommande Nacka-adress

En skolansökan för en elev som är på väg att flytta till kommunen behandlas på samma sätt som ansökningar för elever som redan är folkbokförda i Nacka under förutsättning att

  1. vårdnadshavarna, i direkt samband med att skolvalet görs i e-tjänsten, styrker kommande adress och inflyttningsdatum, med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.
  2. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. (Om skolvalet avser plats till höstterminens start)

Observera att placeringen kan komma att omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Ansöka om skolplats i Nacka

När du vill ansöka om plats i en skola i Nacka gör du en ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval och talar om från och med vilket datum du önskar skolplacering i Nacka kommun.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Några frågor?

Har du andra frågor som inte besvaras här? Då är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Sidan uppdaterades: