Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

På väg att flytta till Nacka

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Nyinflyttad till Nacka? Välkommen!

Familjer med skolbarn som är på väg att flytta till Nacka upplever ibland lite trassligheter vad gäller våra rutiner för skolvalsansökan. Här får du lite tips som kan underlätta skolvalet för ditt/dina barn.

Nacka kommun har skolpliktsansvar för ditt barn

Varje kommun har skolpliktsansvar för de barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen. När familjen blir folkbokförd i Nacka går alltså skolpliktsansvaret över till Nacka kommun och vi på utbildningsenheten behöver säkerställa att ditt barn har en skolplacering samt i vilken skola.

Gå kvar i den ”gamla” skolan

Många familjer som flyttar inom Stockholmsområdet vill att deras barn ska gå kvar i sin gamla skola – oftast terminen ut, ibland längre. Börja med att ta kontakt med rektor på skolan och meddela att familjen bytt hemkommun. Det är rektorn som avgör om ditt barn kan gå kvar på skolan, och i så fall – hur länge.

Om ditt barn kan gå kvar på den gamla skolan gör du snarast ett skolval i Nacka kommuns e-tjänst och anger ”Skola utanför Nacka 1” som din valda skola. Vi ber dig även ange vilken skola valet avser samt om ditt barn redan har en placering där. Dessa uppgifter behövs dels för vår skolpliktsbevakning dels för utbetalning av skolchecken till skolan i annan kommun.

Så här gör du skolval - steg för steg

Läs detta först!

Antal alternativ och inbördes rangordning

Du ska välja tre skolor i e-tjänsten och ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Välja en fristående skola eller en skola utanför Nacka

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Nacka24 även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

2. Hitta och jämför skolor

Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

Länk till Jämföraren

3. Gör en kontoansökan

Skolvalet görs i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
Du som inte är folkbokförd i Nacka behöver först göra en kontoansökan.

Din kontoansökan är nödvändig eftersom Nackas e-tjänst endast innehåller personuppgifter på personer som är folkbokförda i Nacka. Du som inte är folkbokförd i Nacka börjar med att göra en kontoansökan för att vi manuellt ska registrera dig i e-tjänsten. Samtidigt lägger vi upp personuppgifter för de barn som du är vårdnadshavare för enligt Skatteverkets uppgifter.

Länk till kontoansökan för dig som ska flytta till Nacka


Personer som saknar e-legitimation kan istället logga in med användarnamn och lösenord. Denna lösning gäller främst dem som saknar svenskt personnummer. Läs mer om alternativ inloggning här

4. Logga in och registrera ditt val när kontoansökan är klar

 • När din kontoansökan är godkänd får du ett mejl som bekräftelse - oftast inom en arbetsdag.
 • Då går du tillbaka till den här sidan och loggar in med Mobilt BankID.
Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

5. Styrk kommande adress och flyttdatum

En skolansökan för en elev som är på väg att flytta till kommunen behandlas på samma sätt som ansökningar för elever som redan är folkbokförda i Nacka under förutsättning att

 1. vårdnadshavarna, i direkt samband med att skolvalet görs i e-tjänsten, styrker kommande adress och inflyttningsdatum, med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.
 2. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. (Om skolvalet avser plats till höstterminens start)

Observera att placeringen kan komma att omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Skicka in kontrakt som styrker kommande adress

Ansöka om skolplats i Nacka

När du vill ansöka om plats i en skola i Nacka skiljer sig rutinerna åt beroende på när du önskar plats.

 • Om du önskar plats under pågående läsår
  Om ditt barn har kvar sin plats i annan kommun ska du ansöka om byte av skola.
  Läs mer om byte av skola här
 • Om du önskar plats till nästa läsår
  Då ska du välja skola under skolvalsperioden som är i början av varje år. Observera att om du gör en ansökan till nästa läsår utanför skolvalsperioden så kommer du att få ett avslag på din ansökan och blir ombedd att återkomma under skolvalet.
  Läs mer som skolvalsperioden här

Några frågor?

Har du andra frågor som inte besvaras här? Då är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Så här gör du skolval - steg för steg

Läs detta först!

Antal alternativ och inbördes rangordning

Du ska välja tre skolor i e-tjänsten och ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Välja en fristående skola eller en skola utanför Nacka

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Nacka24 även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

2. Hitta och jämför skolor

Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

Länk till Jämföraren

3. Gör en kontoansökan

Skolvalet görs i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
Du som inte är folkbokförd i Nacka behöver först göra en kontoansökan.

Din kontoansökan är nödvändig eftersom Nackas e-tjänst endast innehåller personuppgifter på personer som är folkbokförda i Nacka. Du som inte är folkbokförd i Nacka börjar med att göra en kontoansökan för att vi manuellt ska registrera dig i e-tjänsten. Samtidigt lägger vi upp personuppgifter för de barn som du är vårdnadshavare för enligt Skatteverkets uppgifter.

Länk till kontoansökan för dig som ska flytta till Nacka


Personer som saknar e-legitimation kan istället logga in med användarnamn och lösenord. Denna lösning gäller främst dem som saknar svenskt personnummer. Läs mer om alternativ inloggning här

4. Logga in och registrera ditt val när kontoansökan är klar

 • När din kontoansökan är godkänd får du ett mejl som bekräftelse - oftast inom en arbetsdag.
 • Då går du tillbaka till den här sidan och loggar in med Mobilt BankID.
Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

5. Styrk kommande adress och flyttdatum

En skolansökan för en elev som är på väg att flytta till kommunen behandlas på samma sätt som ansökningar för elever som redan är folkbokförda i Nacka under förutsättning att

 1. vårdnadshavarna, i direkt samband med att skolvalet görs i e-tjänsten, styrker kommande adress och inflyttningsdatum, med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.
 2. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. (Om skolvalet avser plats till höstterminens start)

Observera att placeringen kan komma att omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Skicka in kontrakt som styrker kommande adress

Sidan uppdaterades: