Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På väg att flytta till Nacka

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

Här hittar du information som riktar sig till familjer som är på väg att flytta till kommunen och som kommer att bli folkbokförda i Nacka.

1. Läs detta först!

Antal alternativ och inbördes rangordning

Det är obligatoriskt att ange tre skolor i e-tjänsten. Du ska ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Välja en fristående skola eller en skola utanför Nacka

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Nacka24 även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

När får jag besked?

Utbildningsenheten behandlar ansökningarna varje månad, med undantag för januari och perioden maj-juli. Ansökningar som kommer in under sommaren behandlas i början av augusti och besked om skolplacering meddelas omkring den 13 augusti.

2. Hitta och jämför skolor

Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

Länk till Jämföraren

3. Gör en kontoansökan

Skolvalet görs i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
Du som inte är folkbokförd i Nacka behöver först göra en kontoansökan.

Din kontoansökan är nödvändig eftersom Nackas e-tjänst endast innehåller personuppgifter på personer som är folkbokförda i Nacka. Du som inte är folkbokförd i Nacka börjar med att göra en kontoansökan för att vi manuellt ska registrera dig i e-tjänsten. Samtidigt lägger vi upp personuppgifter för de barn som du är vårdnadshavare för enligt Skatteverkets uppgifter.

Länk till kontoansökan för dig som ska flytta till Nacka


Personer som saknar e-legitimation kan istället logga in med användarnamn och lösenord. Denna lösning gäller främst dem som saknar svenskt personnummer. Läs mer om alternativ inloggning här

4. Logga in och registrera ditt val när kontoansökan är klar

  • När din kontoansökan är godkänd får du ett mejl som bekräftelse - oftast inom en arbetsdag.
  • Då går du tillbaka till den här sidan och loggar in med Mobilt BankID.
Logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

5. Styrk kommande adress och flyttdatum

En skolansökan för en elev som är på väg att flytta till kommunen behandlas på samma sätt som ansökningar för elever som redan är folkbokförda i Nacka under förutsättning att

  1. vårdnadshavarna, i direkt samband med att skolvalet görs i e-tjänsten, styrker kommande adress och inflyttningsdatum, med hyreskontrakt, köpekontrakt eller liknande.
  2. planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. (Om skolvalet avser plats till höstterminens start)

Observera att placeringen kan komma att omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt ej skett enligt skolvalsansökan.

Skicka in kontrakt som styrker kommande adress

Sidan uppdaterades: