Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Börja förskoleklass som femåring

Ansökan om plats i en kommunal skola

När kan ansökan göras?

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats för femåring i kommunal skola under skolvalsperioden. Efter skolvalsperiodens slut finns möjlighet att göra ansökan till och med den 14 april. Ansökningar som inkommer senare avslås.

Hur går urvalet till?

Om det finns en ledig plats när de skolpliktiga eleverna fått skolplacering placeras femåringen på någon av de valda skolorna. Någon lämplighetsbedömning eller liknande görs inte.

När får vårdnadshavare besked om plats?

Besked om plats meddelas via e-tjänsten den 27 maj.

Ansökan om plats i en fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten (se nedan) behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö. Rektor på den fristående skolan avgör om ditt barn får plats.

Så här ansöker du

Du gör valet genom att logga in i e-tjänsten via den orange knappen nedan. När du loggat in i e-tjänsten väljer du fliken Förskoleklass & Grundskola högst upp på sidan för att påbörja ditt val.

logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

Sidan uppdaterades: