Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Börja förskoleklass som femåring

Ansökan om plats i en kommunal skola

När kan ansökan göras?

Vårdnadshavare hade möjlighet att ansöka om plats för femåring i kommunal skola till och med den 5 maj 2022. Efter detta datum tas inga mer ansökningar emot för femåringar.

Hur går urvalet till?

Om det finns en ledig plats när de skolpliktiga eleverna fått skolplacering placeras femåringen på någon av de valda skolorna. Någon lämplighetsbedömning eller liknande görs inte.

När får vårdnadshavare besked om plats?

De som ansökt om plats senast den 5 maj får besked om skolplacering via e-tjänsten Mitt Skolval den 26 maj.

Ansökan om plats i en fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten (se nedan) behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö. Rektor på den fristående skolan avgör om ditt barn får plats.

Så här ansöker du

Du gör valet genom att logga in i e-tjänsten via den orange knappen nedan.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Sidan uppdaterades: