Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Byte av skola

På den här sidan finns information för dig som är folkbokförd i Nacka och som vill ansöka om att byta skola.

Nacka kommun har enligt skollagen skyldighet att säkerställa att alla Nackabarn i skolpliktig ålder har en skolplacering. Detta tillgodoses genom skolvalet i början av varje år.

Nacka kommun tillämpar kundval inom förskoleklass och grundskola och om du som vårdnadshavare inte är nöjd med ditt barns skolplacering har du möjlighet att ansöka om byte av skola.

Lediga platser under läsåret

De flesta skolorna i Nacka fyller upp alla sina platser efter skolvalet. Vid ansökan om byte av skola är det därför viktigt att du som vårdnadshavare har i minnet att platstillgången efter skolvalsperioden är starkt begränsad. Lediga skolplatser uppstår endast om elever flyttar från Nacka eller byter till en annan skola.

Urval och mätmetod vid byte av skola

När utbildningsenheten handlägger ansökningar om byte av skola används samma mätmetoder och samma riktlinjer för urval som vid skolvalsperioden i början av året.

Läs detta först!

Antal alternativ

Vid byte av skola är det obligatoriskt att välja en skola, men du har möjlighet att ange upp till tre skolor. Observera att du inte ska ange ditt barns nuvarande skola som ett av dina alternativ.

Inbördes rangordning

Om du väljer flera skolor ska du ange skolorna i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

Ska familjen flytta inom Nacka?

En elev som flyttar inom kommunen tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

Skicka in kontrakt som styrker kommande adress

Välja en fristående skola eller en skola utanför Nacka

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka? Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Nacka24 även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

När kan jag ansöka?

Varje månad, med undantag för januari och perioden maj-juli, behandlar utbildningsenheten de bytesansökningar som finns registrerade i e-tjänsten. Nedan ser du datumen för höstterminen 2021.

Månad

Önskar plats till Ansökan i e-tjänsten senast den Besked om plats omkring den
Augusti höstterminen 1 augusti 13 augusti
September höstterminen 17 september 8 oktober
Oktober höstterminen 15 oktober 5 november
November höstterminen 12 november 3 december
December vårterminen 10 december 20 december

Gör så här i e-tjänsten

 • Logga in i e-tjänsten Nacka24 via den orange knappen nedan
 • På startsidan klickar du på länken Mina Placeringar
 • Du kommer då till sidan Mina Placeringar där du ser alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
 • Klicka på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser och gör ditt skolval.
 • Välj en till tre skolor.
logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg

Vad händer sedan?

Utbildningsenheten behandlar de bytesansökningar som finns registrerade i e-tjänsten enligt schemat i blocket "När kan jag ansöka?"

Om det finns plats på den önskade skolan och årskursen placeras ditt barn på den nya skolan och den pågående skolplaceringen avslutas. Observera att du inte får något erbjudande om plats som du ska besvara.

Hur påverkas den nuvarande skolplaceringen?

Om du får avslag på bytesansökan har barnet har kvar sin plats på den nuvarande skolan.

Om ditt barn får plats på någon av de skolor som du valde när du gjorde bytesansökan avslutas skolplaceringen på den nuvarande skolan automatiskt dagen innan den nya placeringen börjar.

Om du ångrar dig och inte längre vill byta skola

 • Utbildningsenheten utgår ifrån att de bytesansökningar som finns registrerade i e-tjänsten är aktuella.
 • Om du skulle ångra dig och inte längre vill byta skola är det mycket viktigt att du snarast tar bort din bytesansökan från e-tjänsten.
 • Observera att du inte får något erbjudande om plats som du ska besvara.
 • Den nuvarande skolplaceringen avslutas samtidigt som utbildningsenheten registrerar den nya skolplaceringen.

Sidan uppdaterades: