Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Information om skolvalet till hösten 2021

Skolvalsperioden 2021 är avslutad

Den 10 mars får alla som gjort ett val besked om plats. Meddelandet får du i e-tjänsten, Nacka24.

Jag gjorde inget val under skolvalsperioden. Blir mitt barn utan skolplats?

Nej, ditt barn blir inte utan skolplats. Nacka kommun är skyldig att se till att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller idag går i en skola som saknar nästa årskurs placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och som ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Den 10 mars får du besked via e-tjänsten om vilken skolplacering ditt barn har fått.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka välja skola om barnet

  • ska börja i förskoleklass hösten 2021, eller
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola, eller
  • vill byta skola till läsåret 2021-2022.

För elever som ska börja grundsärskola eller redan går i grundsärskola finns en särskild rutin. Vårdnadshavaren ska inte göra skolval via e-tjänsten utan all hantering av skolplaceringen sker från utbildningsenheten.
Läs mer om grundsärskola här

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten under skolvalsperioden som 2021 kommer att vara från och med den 12 januari till och med den 1 februari.

Det kan vara bra att veta att ditt barns chans att få plats på de valda skolorna inte påverkas av när under perioden du gör valet. Om du registrerar ett skolval som du sedan vill ändra kan du göra om ditt val. Valet måste vara registrerat i e-tjänsten senast midnatt den 1 februari 2021.

Hur gör jag skolvalet?

Du registrerar ditt skolval i e-tjänsten Nacka24. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in. Längst ner på e-tjänstens startsida finns en länk med ditt barns namn. Klicka på länken för att påbörja skolvalet.

När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.
Läs mer om hur du gör skolvalet steg för steg

Behöver du hjälp med e-tjänsten?

Då är du välkommen till något av biblioteken i Nacka. Det går också bra att komma till receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka eller att ringa dit på telefon 08-718 80 00.

Biblioteken i Nacka är stängda för fysiska besök till och med den 24 januari på grund av skärpta covid-19-restriktioner. Vissa tider kan du dock få hjälp med kommunala ärenden som exempelvis skolval.
Se bibliotekens webbsidor för mer information:

Se en kort film om hur du gör skolval

3:45

När får jag besked om plats?

Beskedet om ditt barns skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten från och med den 10 mars 2021.

Jämför innan du väljer!

Gå gärna in på Jämföraren innan du väljer ut dina tre skolor! I Jämföraren finns elevstatistik och resultat från elev- och föräldraenkäter samt fakta om de olika grundskolorna.

Länk till Jämföraren

Hur gör jag om ett av mina alternativ är en fristående skola?

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

Hur gör jag om ett av mina alternativ är en skola utanför Nacka?

Då är det viktigt att du - utöver valet i e-tjänsten - själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Att söka till Järlas musikklasser och Eklidens idrottsklass

Vill du söka till musikklass i årskurs 4 på Järla skola eller till idrottsklass i årskurs 7 på Eklidens skola? För att söka till dessa klasser behöver eleven göra ett färdighetsprov. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om hur det går till.

Sidan uppdaterades: