Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om skolvalet till hösten 2022

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka välja skola om barnet

  • ska börja i förskoleklass hösten 2022, eller
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola, eller
  • vill byta skola till läsåret 2022-2023.

För elever som ska börja grundsärskola eller redan går i grundsärskola finns en särskild rutin. Vårdnadshavaren ska inte göra skolval via e-tjänsten utan all hantering av skolplaceringen sker från utbildningsenheten.
Läs mer om grundsärskola här

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten under skolvalsperioden som 2022 kommer att vara från och med den 15 februari till och med den 8  mars.

Det kan vara bra att veta att ditt barns chans att få plats på de valda skolorna inte påverkas av när under perioden du gör valet. Om du registrerar ett skolval som du sedan vill ändra kan du göra om ditt val. Valet måste vara registrerat i e-tjänsten senast midnatt den 8 mars 2022.

Hur gör jag mitt skolval?

Du registrerar ditt skolval i en digital e-tjänst. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in. Om du behöver hjälp med e-tjänsten är du välkommen till något av biblioteken i Nacka. Det går också bra att komma till receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka eller att ringa dit på telefon 08-718 80 00.

När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

När får jag besked om plats?

Beskedet om ditt barns skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten från den 23 mars.

Hur vet jag vilka skolor jag ska välja?

Informationsmöten och öppet hus

De flesta skolorna brukar erbjuda informationsmöten och öppet hus inför och under skolvalsperioden. Förra skolvalet erbjöd de flesta skolor digitala informationsmöten på grund av covid-19-pandemin. Gå in på varje skolas webbsida för att se hur de valt att göra inför skolvalet 2022.
Läs mer om Öppet hus/Informationsmöten här

Jämför innan du väljer!

Gå gärna in på Jämföraren innan du väljer ut dina tre skolor! I Jämföraren finns elevstatistik och resultat från elev- och föräldraenkäter samt fakta om de olika grundskolorna.

Länk till Jämföraren

Hur gör jag om ett av mina alternativ är en fristående skola?

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

Hur gör jag om ett av mina alternativ är en skola utanför Nacka?

Då är det viktigt att du - utöver valet i e-tjänsten - själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Att söka till Järlas musikklasser och Eklidens idrottsklass

Vill du söka till musikklass i årskurs 4 på Järla skola eller till idrottsklass i årskurs 7 på Eklidens skola? För att söka till dessa klasser behöver eleven göra ett färdighetsprov. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om hur det går till.

Sidan uppdaterades: