Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Information om skolvalet till hösten 2022

Skolvalsperioden 2022 är avslutad

Skolvalsperioden avslutades vid midnatt den 8 mars 2022. Besked om plats meddelas via e-tjänsten Mitt Skolval den 23 mars.

Om du inte gjorde något skolval under skolvalsperioden (och ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs) har eleven placerats på en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen. Detsamma gäller för skolpliktga elever där vårdnadshavarna inte är överens.

Besked om skolplacering Läs mer här


Om du har några frågor kring skolvalet 2022 som inte besvaras på den här sidan är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

Information om skolvalsperioden 2022

Basfakta om skolvalet 2022

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Nacka välja skola om barnet

  • ska börja i förskoleklass hösten 2022, eller
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola, eller
  • vill byta skola till läsåret 2022-2023.


För elever som ska börja grundsärskola eller redan går i grundsärskola finns en särskild rutin. Vårdnadshavaren ska inte göra skolval via e-tjänsten utan all hantering av skolplaceringen sker från utbildningsenheten.
Läs mer om grundsärskola här

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten under skolvalsperioden som 2022 kommer att vara från och med den 15 februari till och med den 8  mars.

Det kan vara bra att veta att ditt barns chans att få plats på de valda skolorna inte påverkas av när under perioden du gör valet. Om du registrerar ett skolval som du sedan vill ändra kan du göra om ditt val. Valet måste vara registrerat i e-tjänsten senast midnatt den 8 mars 2022.

Hur gör jag mitt skolval?

Du registrerar ditt skolval i en digital e-tjänst, Mitt Skolval. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in*.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Om du behöver hjälp med e-tjänsten är du välkommen till något av biblioteken i Nacka. Det går också bra att komma till receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka eller att ringa dit på telefon 08-718 80 00.

När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

*Mitt Skolval har ingen lösning med användarnamn och lösenord. De vårdnadshavare som saknar svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se för hjälp med skolvalet.

När får jag besked om plats?

Vårdnadshavare får besked om plats via e-tjänsten. Placeringsbeskedet finns tillgängligt från och med den 23 mars. Du loggar in i Mitt Skolval för att läsa platsbeskedet.

Avstå från skolval

Nacka kommun bevakar skolplikten för alla barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i Nacka. Vårdnadshavare för dessa barn ska göra ett skolval för sitt barn för att säkerställa att barnet har en skolplacering till kommande läsår.

Du kan avstå från att göra skolval för ditt barn genom att logga in i Mitt Skolval och aktivt välja Avstå skolplacering samt förtydliga varför du avstår skolvalet.

Du har möjlighet att avstå från att göra ett skolval under någon av nedanstående förutsättningar:

  • Om familjen ska flytta från Nacka och inte kommer att vara folkbokförda här till höstterminen.
  • Om du fått ett färdigt beslut för ditt barn om att gå om en årskurs.
  • Om du fått ett färdigt beslut för ditt barn om placering i grundsärskola.
  • Om du fått ett färdigt beslut om uppskjuten skolplikt (gå kvar på förskola som sexåring).
Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Tips inför skolvalet

Så här jämför du skolor inför valet

Informationsmöten och öppet hus

De flesta skolorna brukar erbjuda informationsmöten och öppet hus inför och under skolvalsperioden. Förra skolvalet erbjöd de flesta skolor digitala informationsmöten på grund av covid-19-pandemin. Gå in på varje skolas webbsida för att se hur de valt att göra inför skolvalet 2022.

Jämför innan du väljer!

Gå gärna in på Jämföraren innan du väljer ut dina tre skolor! I Jämföraren finns elevstatistik och resultat från elev- och föräldraenkäter samt fakta om de olika grundskolorna.

Länk till Jämföraren


Välja fristående skola eller skola utanför Nacka

Välja fristående skola

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

Välja skola utanför Nacka

Om du väljer en skola utanför Nacka är det viktigt att du själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Läs mer om rutinerna i blocken nedan:

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller går i en skola som saknar nästa årskurs

Om ditt barn ska börja förskoleklass eller idag går i en skola som saknar nästa årskurs har du möjlighet att avstå från att göra ett skolval. Du ska endast avstå skolval om ditt barn har fått ett säkert besked om plats i skola utanför Nacka och du tänker acceptera den platsen.

Observera att om du avstår från skolval på grund av placering i annan kommun så ges ditt barn inte plats i någon skola i Nacka kommun. Du bör därför vara helt säker på placeringen utanför Nacka innan du avstår skolvalet.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Byta till skola utanför Nacka

För att Nacka kommun ska kunna bevaka skolplikten för ditt barn behöver utbildningsenheten få vetskap om i vilken skola ditt barn är inskrivet.

Om du fått besked om att ditt barn fått plats i en skola utanför Nacka och du tänker acceptera platsen ska du inte göra något val i e-tjänsten. I stället skickar du ett mejl till utbildningsenheten@nacka.se.

I mejlet anger du elevens namn samt födelsedatum (de sex första siffrorna i personnumret). Dessutom behöver vi få veta i vilken skola som ditt barn ska gå. Utbildningsenheten kontaktar skolan för att få bekräftat att barnet ska gå där samt lägger in skolplaceringen i vårt elevregister.


Kommunala skolor med antagningsprov

Att söka till Järlas musikklasser och Eklidens idrottsklass

Vill du söka till musikklass i årskurs 4 på Järla skola eller till idrottsklass i årskurs 7 på Eklidens skola? För att söka till dessa klasser behöver eleven göra ett färdighetsprov. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om hur det går till.

Elever som fått ett positivt antagningsbesked till idrottsklass eller musikklass gör även ansökan via e-tjänsten Mitt Skolval. Ange Eklidens skola – Idrott alternativt Järla skola - Musik.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola

Sidan uppdaterades: