Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolvalet 2022 - några nyheter

Inför den kommande skolvalsperioden vill vi informera om några nyheter:

Nytt för i år är att

  1. Skolvalet görs på en ny digital plattform - Mitt Skolval.
  2. Val av fritidshem görs separat – inte i samband med skolvalet.
  3. Skolvalsperioden är något senare än vanligt: den 15 februari – 8 mars. Besked om plats den 23 mars.

Skolvalet görs på en ny digital plattform - Mitt Skolval

År 2003 var Nacka första kommun med digitalt skolval. Sedan dess har vårdnadshavarna valt skola i olika versioner av Nacka24. Inför skolvalet 2022 har Nacka kommun upphandlat en ny digital plattform: Mitt Skolval. Du behöver en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID, för att logga in.

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


E-tjänsten Mitt Skolval har ingen lösning med användarnamn och lösenord. De vårdnadshavare som saknar svenskt personnummer och därmed inte har möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se för hjälp med skolvalet.

Val av fritidshem görs separat

Valet som görs i Mitt Skolval avser endast plats i förskoleklass eller grundskola. Om du ska välja förskoleklass eller grundskola årskurs 1-3 och önskar plats på fritidshem gör du ett separat val av fritidshem i Nacka24. Du kan med fördel avvakta med att välja fritidshem tills du fått besked om skolplacering den 23 mars.

I samband med besked om skolplacering för elever i ålder 6-9 år kommer det att finnas information om fritidshemsvalet samt en länk till Nacka24 där vårdnadshavare väljer fritidshem.
Läs mer om val av fritidshem

Skolvalsperioden 2022 är något senare än vanligt

  • Skolvalet öppnas den 15 februari och valet måste vara gjort före midnatt den 8 mars.
  • Information till måsteväljarna skickas ut med post omkring den 15 februari.
  • Vårdnadshavarna får besked om plats genom att logga in i Mitt Skolval från och med den 23 mars.

Sidan uppdaterades: