Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Val under skolvalsperioden

Här kan du läsa mer om hur du gör ett skolval under skolvalsperioden som brukar infalla under januari månad varje år. Under skolvalsperioden ska du välja skola om ditt barn ska börja i förskoleklass kommande läsår eller går sista årskursen på sin nuvarande skola. Specifik information om nästa skolvalsperiod publiceras under hösten.
 1. Hitta och jämför skolor

  Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

  Länk till Jämföraren

 2. Välj tre skolor som du rangordnar

  När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

  Om du väljer en fristående skola eller en skola utanför Nacka måste du både göra en skolansökan i e-tjänsten Nacka24 och göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

 3. Registrera valet på webben

  Du ska registrera ditt skolval i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24, senast sista dagen i skolvalsperioden. Skolvalsperioden 2021 öppnas den 12 januari. Sista dagen att göra valet är den 1 februari.

  Klicka på knappen nedan för att logga in i e-tjänsten:

  logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg


  För personer som saknar e-legitimation finns möjlighet att logga in med användarnamn och lösenord. Denna lösning gäller främst dem som saknar svenskt personnummer. Läs mer om alternativ inloggning här

 4. Ska du flytta inom Nacka?

  En elev som flyttar inom kommunen tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna under skolvalsperioden styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

  Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

  Skicka in kontrakt som styrker kommande adress
 5. Vad händer sedan?

  Platsbesked får du genom att logga in på din personliga sida i e-tjänsten Nacka24.

  Besked efter skolvalsperioden 2021 kommer att finnas tillgängligt i e-tjänsten under onsdagen den 10 mars 2021.

Sidan uppdaterades: