Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Val under skolvalsperioden

Här kan du läsa mer om hur du gör ett skolval under skolvalsperioden som infaller i början av varje år. Under skolvalsperioden ska du välja skola om ditt barn ska börja i förskoleklass kommande läsår eller går sista årskursen på sin nuvarande skola. Specifik information om nästa skolvalsperiod publiceras under hösten.
 1. Hitta och jämför skolor

  Jämföraren ger dig underlag för att kunna göra ett bra kundval! Jämföraren innehåller fakta om skolorna och olika kvalitetsmått hämtade från enkätundersökningar och statistik. Du kan söka fram skolorna via karta och göra jämförelser.

  Länk till Jämföraren

 2. Välj tre skolor som du rangordnar

  När du registrerar skolvalet i e-tjänsten ska du ange tre skolor i den ordning du önskar dem. Det är viktigt att alla tre valen är genomtänkta eftersom det, vid en urvalssituation, kan hända att ditt barn får plats på en annan skola än den du valt i första hand.

  Om du väljer en fristående skola eller en skola utanför Nacka måste du både göra en skolansökan i e-tjänsten och göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

 3. Registrera valet på webben

  Du ska registrera ditt skolval i Nacka kommuns e-tjänst senast sista dagen i skolvalsperioden. Skolvalsperioden 2022 öppnas den 15 februari. Sista dagen att göra valet är den 8 mars.

  Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola
 4. Ska du flytta inom Nacka?

  En elev som flyttar inom kommunen tilldelas en skolplats utifrån sin nya adress, under förutsättning att vårdnadshavarna under skolvalsperioden styrker kommande adress och flyttningsdatum, genom att skicka in kopia på hyres-, köpekontrakt eller liknande.

  Om vårdnadshavaren i samband med skolvalet lämnade uppgifter om barnets kommande adress och inflyttningsdatum baseras platsbeskedet på dessa adressuppgifter. Placeringen kan omprövas utifrån den aktuella folkbokföringsadressen om flytt inte har skett enligt skolvalsansökan.

 5. Vad händer sedan?

  Beskedet om ditt barns skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten den 23  mars 2022.

Sidan uppdaterades: