Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välja skola för barn i särskola

Grundsärskola

I Nacka kommun är det utbildningsenheten som – efter en noggrann utredning – fattar beslut om mottagande i särskola. Utredningen ska ge svar på om eleven tillhör målgruppen för särskolan. Begreppet "att tillhöra målgruppen" innebär att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och att eleven inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav.

Skolval för elever inom målgruppen för särskola

Alla vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Nacka kommun och som behöver en skolplacering till nästa läsår ska göra ett aktivt skolval för sitt barn.

Om du har fått ett beslut om mottagande i särskola för ditt barn ska du logga in i e-tjänsten Mitt Skolval och aktivt avstå från att välja skola. Du klickar på barnets namn och sedan klickar du på knappen Avstå skolplacering längst ner på sidan. Som anledning anger du Annan skola. Ange även vilken särskola barnet fått plats på och Nacka som skolkommun.

Observera: Om utredning fortfarande pågår och du inte har fått något beslut om mottagande ska du logga in och göra ett skolval i e-tjänsten Mitt Skolval.

Olika möjligheter för skolstart

Alla barn är skolpliktiga från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Nedan beskrivs de olika möjligheterna för de elever som tillhör målgruppen för grundsärskola.

Uppskov av skolstart

  • Eleven stannar ett extra år på förskolan eller i pedagogisk omsorg.
  • Eleven stannar ett extra år i förskoleklass.

Börja i förskoleklass

  • Eleven börjar i förskoleklass.
  • Eleven börjar i en mindre förskoleklass på en grundskola som även har särskoleverksamhet. Eleven är då inte mottagen i grundsärskola, men ska ha utredningar som visar att eleven hör till målgruppen för särskolan.

Börja i årskurs 1

  • Eleven börjar ett år tidigare i årskurs 1.
    Beslut om tidigare skolstart och mottagande till grundsärskola ska vara fattat.

Ansökan om uppskjuten skolstart

Ansökan om uppskjuten skolstart görs till utbildningsenheten i Nacka kommun via en e-tjänst.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker

Ansökan om tidigare skolstart

Sidan uppdaterades: