Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vanliga frågor och svar om grundskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om förskoleklass och grundskola. Till exempel: När börjar terminen? När är det lov? Hur gör jag för att byta skola? Hur överklagar jag en skolplacering?
234

Jag vill överklaga beslut om skolplacering för mitt barn. Hur gör jag?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola. I texten nedan hittar du mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs.

Vilka beslut kan överklagas?

Det finns två paragrafer i skollagen som reglerar elevers placering vid en kommunal skola; 9 kap. 15 § (förskoleklass)och 10 kap. 30 § (grundskola). Där framgår att huvudprincipen ska vara att elever placeras utifrån vårdnadshavares val av skola. I två fall finns möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavares val och detta regleras i första respektive andra stycket i ovan nämnda lagparagrafer:

 1. Beslut om placering utifrån första stycket tillämpas om urval måste göras, det vill säga i en situation där antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Det innebär att beslutet prövas utifrån om kommunens beslut strider mot lag eller annan författning.
  Läs mer om laglighetsprövning

 2. Beslut om placering av en elev som grundas på paragrafernas andra stycke tillämpas när en elev söker till en skola men inte kan tas emot på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå.

  Det kan till exempel vara fallet i en situation när ett skolbyte önskas, men det inte finns tillgång till fler platser på skolan. Ett sådant beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det innebär att beslutet för den enskilda eleven kan komma att omprövas av överklagandenämnden.
  Här kan du läsa om överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd
Fick du svar på din fråga?
32

När ska jag välja skola för mitt barn?


Svar:

Det beror lite på när barnet ska börja i skolan:

 • Om du är nyinflyttad till Nacka och vill ha en plats snarast möjligt ska du göra ditt val nu. Samma sak om ditt barn redan har en plats i skolan och du önskar byta till en annan skola nu.
 • Om du däremot vill ha en plats till höstterminen 2018 ska du göra ditt skolval under skolvalsperioden 1 december 2017-31 januari 2018.
 • Om du är intresserad av en fristående skola för ditt barn ska du anmäla dig till den fristående skolans egen kö. Kontakta skolan för att få information om när du kan ställa ditt barn i skolans egen kö.
Fick du svar på din fråga?
16

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?


Svar:

I Nacka görs val av skola via en webbsida men eftersom ni har en sekretessmarkering kan du inte göra skolval på webben. Du ska istället kontakta utbildningsenheten i Nacka kommun:

Ring till Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

Fick du svar på din fråga?
13

Hur gör jag för att byta skola?


Svar:

 • Du loggar in på Nacka24 och klickar på länken Mina Placeringar.
  Där ser du alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
 • Klicka sedan på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser och gör ett skolval som vanligt.
 • Det är obligatoriskt med ett alternativ och du får välja högst tre skolor.

Om du önskar byta till en skola i en annan kommun väljer du Utanför Nacka som område och Skola utanför Nacka 1 som skola.

Observera att om skolan du byter till är en kommunal skola behöver du även fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolgång i annan kommun.
Blanketten får du från den kommunala skolan.

Fick du svar på din fråga?
12

När börjar terminen och när har skolan lov?


Svar:

Numera finns inget gemensamt datum då alla skolor börjar utan det är rektor för respektive skola som beslutar om när terminen börjar och slutar samt när skolan har lov och studiedagar. Därför ska du kontakta din skola för besked om läsårsdata.

Information om terminer och lov, skolstart, studiedagar och avslutning finns oftast på respektive skolas hemsida.

Webbsidorna hittar du lättast via Jämföraren:

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

Fick du svar på din fråga?
11

Vilka har rätt till fritidshem?


Svar:

Alla elever mellan 6 och 10 år har rätt till fritidshem om båda föräldrarna arbetar eller studerar. Föräldrar som är föräldralediga eller aktivt arbetssökande har också rätt till fritidshem men med reducerad vistelsetid. Rätten till check gäller från och med augusti månad det året eleven fyller 6 år och till och med juli månad det år eleven fyller 10 år.

För att ha rätt till fritidshemscheck ska familjen vara folkbokförd i Nacka. Familjer som är på väg att flytta till kommunen har också rätt till fritidshemscheck. Den kommande adressen ska styrkas med kopia på hyres- eller köpekontrakt.

Elever i behov av särskilt stöd kan ansöka om dispens för att få gå på fritidshem till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fick du svar på din fråga?
2

Vad ska jag tänka på när jag väljer skola?


Svar:

Här är några viktiga punkter:

VÄLJ TRE SKOLOR SOM DU VILL HA

I det senaste skolvalet fick nästan nio av tio plats på skolan de valt i första hand. Men det inträffar ändå att skolor får fler sökande än de har platser och då måste ett urval göras. Det kan alltså hända att ditt barn får plats på skolan du valt i andra eller tredje hand.

Därför är det viktigt att alla tre skolorna som du väljer är skolor där du verkligen kan tänka dig att ditt barn ska gå. Gå gärna på skolornas Öppet hus och informationsmöten och ta del av jämförelsematerialet på Jämföraren innan du väljer dina tre skolor.

OM DU VÄLJER EN FRISTÅENDE SKOLA ELLER ANNAN KOMMUNAL SKOLA UTANFÖR NACKA

I Nacka24 anger du alla dina tre val av skolor. Tänk på att om en eller flera av skolorna är

 • en fristående skola i Nacka eller
 • en skola utanför Nacka, fristående eller kommunal

så ansvarar du själv för att också kontakta den aktuella skolan och anmäla ditt barn dit.

ANTAGNING TILL JÄRLAS MUSIKKLASSER OCH EKLIDENS IDROTTSKLASS

Särskilda antagningskrav gäller till Järlas musikklasser i årskurs 4 och till Eklidens idrottsklass i årskurs 7. Läs mer på skolornas egna webbsidor.

Länk till informationen om antagning på Nacka musikklassers webbsida

Länk till Eklidens skolas webbsida

Fick du svar på din fråga?
1

Är förskoleklassen obligatorisk?


Svar:

Hittills har förskoleklass varit en frivillig skolform. Riksdagen har nyligen (november 2017) beslutat att förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det betyder att alla barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Fick du svar på din fråga?
-1

Jag är inte folkbokförd i Nacka och kommer inte heller att flytta till Nacka. Kan jag ändå välja en skola i Nacka för mitt barn? Och hur gör jag i så fall?


Svar:

Varje kommun har ansvar för att de barn som är folkbokförda i kommunen har en skolplacering. I mån av plats kan skolorna även ta emot elever från annan kommun.

Under skolvalsperioden ska de elever som är folkbokförda i Nacka välja skola inför höstterminen 2018. I mitten av mars när skolvalsperioden är över och alla Nackaelever fått besked om skolplacering till hösten 2018 kan elever från andra kommuner ansöka om plats.

Fick du svar på din fråga?
-1

Familjen ska flytta från Nacka, hur avslutar jag barnets skolplacering?


Svar:

Meddela skolan att ni ska flytta från Nacka. När barnet inte längre är folkbokfört i Nacka kommun avslutas placeringen.

Denna rutin har att göra med att Nacka kommun enligt lag måste säkerställa att alla barn som är i skolpliktig ålder och folkbokförda i Nacka har en skolplacering.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vad är fritidsklubb och hur ansöker jag dit?


Svar:

Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "Fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem eller kommunens övriga fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Den kan även ordnas i samarbete med föreningslivet.

Det är varje skola som avgör hur "klubbens" verksamhet är organiserad så kontakta din skola för mer information om den öppna fritidsverksamhetens verksamhet, öppettider och avgift.

Fick du svar på din fråga?
-6

Vem har rätt till busskort/skolskjuts?


Svar:

Grundskoleelever i kommunala skolor har i vissa fall rätt kostnadsfri terminsbiljett, även kallat skolkort eller SL-kort.

Eleven ska vara inskriven på en kommunal grundskola och ha längre skolväg än

 • minst 2 km för elever i årskurs 1-2
 • minst 3 km för elever i årskurs 3–6
 • minst 4 km för elever i årskurs 7–9

Länk till en sida med mer information om elevresor

Fick du svar på din fråga?
-40

Är det någon skillnad på att välja en kommunal eller en fristående skola?


Svar:

Ja - det finns några skillnader:

Om du väljer en fristående skola i Nacka eller en skola utanför Nacka - fristående eller kommunal - så ansvarar du själv för att också kontakta den aktuella skolan och anmäla ditt barn dit.

Om du väljer en kommunal skola i Nacka räcker det att du gör valet via Nacka24.

Fick du svar på din fråga?
-64

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?


Svar:

Om en skola får fler sökande än det finns platser måste ett urval göras. Hur urvalet görs beror på om skolan är kommunal eller fristående:

Fristående skolorna får göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkänt - vilket oftast är kötid och syskonförtur.

Till en kommunal skola görs urvalet utifrån en helhetsbedömning för att finna den bästa samlade lösningen för samtliga berörda elever.
Utgångspunkterna är

 • relativ närhet
 • en strävan att tillgodose så många förstahandsval som möjligt och därefter så många andrahandsval och tredjehandsval som möjligt.
Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.