Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Allt du behöver veta om skolplacering

Den 23 mars får alla som gjorde ett skolval under skolvalsperioden besked om skolplacering. Du loggar in på e-tjänsten Mitt Skolval för att ta del av beskedet för ditt barn.

Var hittar jag beskedet om skolplacering?

Beskedet om skolplacering hittar du under "Mina placeringar" i e-tjänsten Mitt Skolval

Starta e-tjänsten Mitt Skolval för val av förskoleklass och grundskola


Val av fritidshem görs i Nacka24

Beskedet om plats i Mitt Skolval avser endast plats i förskoleklass eller grundskola. Om ditt barn ska gå i förskoleklass eller grundskola årskurs 1-3 och du önskar plats på fritidshem gör du ett separat val av fritidshem i Nacka24.

Det är inte någon kö till fritidshem på skola. Alla barn i ålder 6-10 år, folkbokförda i Nacka, har rätt till plats på skolans fritidshem under förutsättning att vårdnadshavarna arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Det finns även några anordnare av pedagogisk omsorg som har fritidsverksamhet.
Läs mer om val av fritidshem

Vart vänder jag mig med frågor?

På sidan Frågor och svar efter skolvalet har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret där är du välkommen att kontakta Nacka kommuns kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se.

Frågor och svar efter besked om skolplacering

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med placeringen?

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering efter skolvalet finns möjlighet att ansöka om att byta skola. Det är dock viktigt att ha i minnet att platstillgången efter skolvalsperioden är starkt begränsad. Ledig plats att byta till uppstår endast i det fall en elev flyttar från Nacka eller byter till en annan skola. Fördelning av platser sker på samma sätt och enligt samma regler som användes vid skolvalet.

För att alla föräldrar ska ha tid att i lugn och ro ta ställning till om de ska ansöka om skolbyte eller inte hanteras bytesansökningarna först i maj. Din ansökan behöver alltså vara registrerad i e-tjänsten senast den 5 maj. Du får besked via e-tjänsten Mitt Skolval den 26 maj.
Läs mer om byte av skola

Kan jag överklaga beskedet om skolplacering?

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering.
Läs mer om möjligheterna att överklaga

Hur har antagningen gjorts?

Antagningen har gjorts utifrån skollagens bestämmelser och de riktlinjer som utbildningsnämnden i Nacka har beslutat om.

I de fall urval har gjorts har avståndet mätts som gångavstånd i kilometer mellan elevens folkbokföringsadress och skola. Samma digitala kartverktyg har använts för alla elever.

Nacka kommun har som målsättning att ge så många elever som möjligt plats på skolan de önskat i första hand och största möjliga hänsyn har tagits till ditt önskemål om skola.

Här hittar du information om urval vid fler sökande än platser till en kommunal grundskola.

Jag valde inte skola under skolvalsperioden - vad händer nu?

Om ditt barn är skolpliktigt har eleven placerats vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Detsamma gäller även i de fall vårdnadshavarna inte varit överens om placering för ett skolpliktigt barn.

Sidan uppdaterades: