Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort. Läs mer om reglerna i blocken.

Vem har rätt till kostnadsfri skolbiljett?

För att en elev i förskoleklass och grundskola ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska båda punkterna nedan vara uppfyllda.

 • Skolplacering
  Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men fått plats på en annan skola.
 • Avstånd mellan hem och skola
  Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan där eleven är placerad ska vara längre än:

  - 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
  - 3 kilometer (årskurs 3–6)
  - 4 kilometer (årskurs 7–9

Elever som valt att gå i en fristående skola

Elever som valt att gå i en fristående skola har inte rätt till skolbiljett.

Elever som valt att gå i en annan kommun

Elever som valt att gå i en skola i en annan kommun har inte rätt till skolbiljett.

Regler vid växelvis boende

För att en elev i förskoleklass och grundskola med växelvis boende ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men inte fått plats där.

2. Avståndskrav

Observera att avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun.

2A. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och skolan där barnet är placerad vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

2B. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och skolan där barnet är placerad ska vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet till adressen i den andra kommunen tas inte med i bedömningen av rätten till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort.

Vem beslutar om skolbiljett/SL-kort?

Det är rektor på ditt barns skola som fattar beslut om skolbiljett/SL-kort. Kontakta därför skolan om du har frågor kring skolbiljett/SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Sidan uppdaterades: