Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort. Läs mer om reglerna i blocken.

Vem har rätt till kostnadsfri skolbiljett?

När man avgör om en elev i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort utgår man från elevens närmaste kommunala skola som har den årskurs som eleven går i.

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och den närmaste kommunala skolan ska vara längre än:

  • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
  • 3 kilometer (årskurs 3–6)
  • 4 kilometer (årskurs 7–9

SL-kort utgår dock inte om eleven går i en fristående skola som inte uppfyller avståndskriterierna.

Regler vid växelvis boende

För att en elev i förskoleklass och grundskola med växelvis boende ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men inte fått plats där.

2. Avståndskrav

Observera att avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun.

2A. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och skolan där barnet är placerad vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

2B. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och skolan där barnet är placerad ska vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet till adressen i den andra kommunen tas inte med i bedömningen av rätten till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort.

Hur ansöker jag om skolbiljett/SL-kort?

Kontakta ditt barns skola för information om vilka rutiner skolan har för att ansöka om SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Vem beslutar om skolbiljett/SL-kort?

Det är rektor på ditt barns skola som fattar beslut om skolbiljett/SL-kort. Kontakta därför skolan om du har frågor kring skolbiljett/SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Sidan uppdaterades: