Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt. I vissa fall kan en elev ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort. Läs mer om reglerna i blocken.

Vem har rätt till kostnadsfri skolbiljett?

För att en elev i förskoleklass och grundskola ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska båda punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

 • Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola,
  räknat från barnets folkbokföringsadress.
 • Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste
  kommunala skolan, men fått plats på en annan skola.
 • Om eleven är berättigad till skolbiljett på grund av avståndet till
  sin närmaste skola men väljer en annan skola har eleven ändå
  rätt till skolbiljett.

2. Avstånd mellan hem och skola

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan där eleven är placerad ska vara längre än:

 • 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
 • 3 kilometer (årskurs 3–6)
 • 4 kilometer (årskurs 7–9

Elever som valt att gå i en fristående skola

Elever som valt att gå i en fristående skola har inte rätt till skolbiljett.

Elever som valt att gå i en annan kommun

Elever som valt att gå i en skola i en annan kommun har inte rätt till skolbiljett.

Regler vid växelvis boende

För att en elev i förskoleklass och grundskola med växelvis boende ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men inte fått plats där.

2. Avståndskrav

Observera att avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun.

2A. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och skolan där barnet är placerad vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

2B. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och skolan där barnet är placerad ska vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet till adressen i den andra kommunen tas inte med i bedömningen av rätten till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort.

Hur ansöker jag om skolbiljett/SL-kort?

Kontakta ditt barns skola för information om vilka rutiner skolan har för att ansöka om SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Vem beslutar om skolbiljett/SL-kort?

Det är rektor på ditt barns skola som fattar beslut om skolbiljett/SL-kort. Kontakta därför skolan om du har frågor kring skolbiljett/SL-kort.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Länk till Jämföraren

Sidan uppdaterades: