Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skolpeng/programpeng utomlands

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om skolpeng eller programpeng utomlands.
 1. Läs om vilka regler som gäller

  Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat att en elev under vissa förhållanden kan ta med sig sin skolpeng (grundskolan) eller programpeng (gymnasieskolan) utomlands för att där bekosta sina studier.

  Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för skolpeng/programpeng utomlands innan du gör din ansökan.

  Regler för skolpeng utomlands

  Genom Nackas kundval har alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Nacka rätt till skolpeng i grundskolan och programpeng i gymnasieskolan. Barnets vårdnadshavare och myndig elev kan välja en skola i Nacka eller i en annan kommun alternativt en fristående skola någonstans i landet.

  Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat att en elev, enligt regler och förutsättningar nedan, även kan ta med sig skolpeng eller programpeng utomlands för att bekosta sina studier där. I texten nedan används begreppet skolpeng både för skolpeng och programpeng.

  Generella regler

  1. Skolpeng utomlands kan beviljas under högst ett år dvs. motsvarande två svenska terminer.
  2. Skolpengen utomlands kan högst beviljas till en summa som motsvarar den aktuella skolpengen i Nacka. Om utlandsskolans kostnader är lägre än Nackas skolpeng utbetalas det lägre beloppet.
   Här hittar du aktuella skolpengsbelopp
  3. Ersättning utbetalas endast till utländsk skola som står under tillsyn av nationella myndigheter eller som frivilligt deltar i fastställda program för uppföljning och utvärdering
  4. Ersättning utbetalas inte om skolan även får statsbidrag för eleven.
  5. Ersättning utbetalas endast om eleven har nått minst godkänt betyg i alla ämnen/kurser under studierna utomlands. Skolan ska därför skicka dokumentation till utbildningsenheten gällande eleven i slutet av varje termin. Exempel på dokumentation är betyg, utbildningsbevis eller s.k. Progress Report.
  6. För grundskoleelever gäller att minst en av elevens vårdnadshavare ska följa med barnet utomlands.
  7. Nacka kommun förbehåller sig rätten att avbryta ersättning för skolgång utomlands om svensk lagstiftning skulle ändras så att skolpeng utomlands inte längre kan utbetalas.

  Ansökningsregler

  En komplett ansökan om skolpeng utomlands ska ha kommit in till utbildningsenheten senast den 30 juni för start från höstterminen och 31 oktober för vårterminen. Om ansökan kommer in senare än dessa datum kommer den att avslås.

  Förutsättningar för utbetalning

  Krav på den utländska utbildningen

  1. Studierna utomlands måste omfatta minst sex månader.
  2. Studierna utomlands ska vara led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet.
  3. Utbildningen utomlands ska lägst motsvara den som det svenska skolväsendet erbjuder.
  4. Utbildningen måste kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som eleven skulle ha fått om eleven gått kvar i svensk skola. Skolpeng utbetalas inte för utbytesår eller kompletterande utbildning.

  Krav gällande folkbokföring

  Omyndig elev: Eleven ska vara folkbokförd i Nacka under hela studietiden utomlands. Minst en av elevens vårdnadshavare ska också vara folkbokförd i Nacka.

  Myndig elev: Eleven ska vara folkbokförd i Nacka under hela studietiden utomlands.

  Information om utbetalning

  1. Utbetalning av skolpeng görs från utbildningsenheten till skolan.
  2. Utbetalning görs inte till privatperson.
  3. Utbetalning görs endast till skolor som skrivit kontrakt med utbildningsenheten.
  4. Utbetalning sker en gång per termin enligt överenskommelse mellan skolan och utbildningsenheten.

  Ansökan

  Länk till webbformulär för att ansöka om programpeng utomlands

 2. Gör ansökan om skolbyte

  När eleven blivit antagen till den utländska skolan måste vårdnadshavaren ansöka om att byta skola. Observera att ansökning till skolor utomlands är något som vårdnadshavarna själva ansvarar för.

  Grundskola

  Om ansökan avser en grundskoleelev gör du ett nytt val av skola i Nacka24. Välj enheten "Skola utanför Nacka 1".

  Genom att göra ansökan om skolbyte i e-tjänsten Nacka24 har vårdnadshavaren/vårdnadshavarna godkänt denna ansökan.

  logga in på Nacka24 med Mobilt BankID/E-leg


  Gymnasieskola

  Om ansökan avser en omyndig gymnasieelev måste du som vårdnadshavare kontakta den nuvarande gymnasieskolan och begära att eleven blir utskriven därifrån. Myndig elev kontaktar själv skolan.

 3. Ansök om skolpeng/programpeng utomlands

  • En komplett ansökan om skolpeng/programpeng utomlands ska ha kommit in till utbildningsenheten senast den 30 juni, för start från höstterminen, eller 31 oktober för vårterminen. Ansökningar som kommer in senare än dessa datum kommer att avslås.
  • Ansökan görs via ett digitalt formulär som du når via länken nedan.
  Länk till webbformulär Skolpeng/Programpeng utomlands
 4. Vad händer sedan?

  • När ansökan har kommit in gör utbildningsenheten en bedömning om elevens studier utomlands berättigar till att betala ut skolpengen/programpengen till den aktuella skolan.
  • Om svaret är nej får vårdnadshavaren ett brev med beslut om avslag.
  • Om svaret är ja upprättar Nacka kommun ett kontrakt med skolan.
  • När den utländska skolan har godkänt och skickat tillbaka kontraktet till utbildningsenheten kan ansökan godkännas.
  • Vårdnadshavaren får ett brev med beslut om godkännande.
 5. Utbetalning av skolpeng/programpeng

  • Utbetalning av skolpeng/programpeng görs till skolan en gång per termin. Ersättning betalas inte till privatperson.
  • Om vårdnadshavarna har betalt terminsavgift till skolan ska skolan minska alternativt betala tillbaka vårdnadshavarens avgift med motsvarande summa som Nacka betalar i skolpeng/programpeng.

Sidan uppdaterades: