Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Urval vid fler sökande än platser

I de fall som en skola får fler sökande än platser måste ett urval göras. Hur urvalet görs beror på om skolans huvudman är kommunal eller fristående.

Fristående skolor

De fristående skolorna får göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkänt, oftast kötid och syskonförtur.

Kontakta den fristående skolan för att få mer information om skolans urvalsprinciper.

Kommunala skolor

Riktlinje för placering av elever

Utbildningsnämnden i Nacka har beslutat om riktlinjerna för placering av elever i förskoleklass och grundskola. Syftet med riktlinjen är att ange Nacka kommuns tillämpning av skollagens regler för placering av elever i förskoleklass och grundskola vid de kommunala skolorna i Nacka.

Länk till utbildningsnämndens riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola (PDF-dokument, 127 kB)

Nedan följer ett utdrag ur nämndens riktlinje:

Huvudprincip

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Nacka kommun har obligatoriskt skolval och alla vårdnadshavare gör ett aktivt skolval för sina barn. Dessa val är utgångspunkt för elevernas skolplacering. Nackas strävan är att ett så högt rangordnat önskemål som möjligt ska tillgodoses.

Om inget av vårdnadshavarens tre önskemål kan tillgodoses placeras eleven vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Urval om fler sökande än platser

Om antalet sökande till en viss årskurs på en skola skulle vara fler än det finns platser görs urval utifrån elevernas relativa närhet.

Relativ närhet

För att beräkna elevens relativa närhet mäts

  • Avståndet från folkbokföringsadressen till den alternativa skolan
  • Avståndet från folkbokföringsadressen till den skola som valts i första hand

Relativ närhet = (avståndet från folkbokföringsadressen till den alternativa skolan) minus (avståndet från folkbokföringsadressen till den skola som valts i första hand).

När urval behöver göras till en kommunal skola rangordnas eleverna utifrån värdet för deras relativa närhet till skolan, från högsta till lägsta värde. Om flera elever har samma relativa närhet prioriteras den elev som har skolan som högst rangordnat val.

Vad menas med alternativ skola?

Den alternativa skolan är den närmaste kommunala skolan mätt från elevens folkbokföringsadress. Om elevens förstahandsval är den närmaste kommunala skolan är den alternativa skolan den näst närmaste kommunala skolan.

Mätning av avstånd

Avståndet mäts som gångavstånd i kilometer mellan skolan och elevens folkbokföringsadress. Vid beräkning av relativ närhet sker avrundning till närmaste hundratal meter. Vid mätning av absolut närhet sker ingen avrundning. Samma digitala kartverktyg används för alla elever.

Bilden nedan visar ett exempel på hur man räknar fram relativ närhet till de kommunala skolorna i Nacka. Du kan läsa mer om relativ närhet i blocket Kommunala skolor.
Klicka på bilden för att visa den i ett större format.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.