Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Försäkring

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB.

Här hittar du information om försäkringarna och om hur man skadeanmäler.

Inackorderingsbidrag

Elever i gymnasieskolan som studerar långt ifrån sitt hem kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget är ett ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Observera att bidraget inte är avsett att täcka den totala kostnaden för studier på annan ort.

Du kan ansöka om kommunalt inackorderingsbidrag om du går på en kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola. Om du går på en fristående gymnasieskola eller på en folkhögskola ska du istället kontakta CSN för ansökan om statligt inackorderingstillägg.

 • Bidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
 • Bidraget betalas ut nio kalendermånader per läsår
 • Bidragets storlek varierar med avståndet mellan bostadsorten och studieorten
 • Bidraget utbetalas till vårdnadshavare för omyndig elev
  eller till myndig elev
 • Bidrag som har utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.

Avstånd (kilometer)

Bidrag kronor/månad

  44-84 1 320
 85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-559 1 875
600-899 1 980

Ansökan om kommunalt inackorderingsbidrag görs på blanketten som du hittar längst ner på sidan. Uppgifter skall lämnas i början av varje läsår.

Så här gör du för att ansöka:

 • Vårdnadshavare eller myndig elev fyller i blanketten och lämnar den till skolan på studieorten. Observera att det är viktigt att du fyller i alla uppgifter på blanketten.
 • Skolan bekräftar på blanketten att eleven har börjat där och går kvar på skolan den 15 september.
 • Därefter skickas blanketten till:
  Nacka kommun, Ewa Helgé, utbildningsenheten, 131 81 Nacka
 • Särskilt beslut om inackorderingsbidrag meddelas endast i de fall bidraget inte har beviljats.
 • Beviljade bidrag utbetalas månadsvis till det angivna kontot, med start i slutet av september.
 • Om eleven avbryter sin skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress skall detta meddelas Nacka kommun snarast. Bidrag som utbetalts på felaktiga grunder ska återbetalas.

Blankett för ansökan om inackorderingsbidrag (PDF-dokument, 123 kB)

Resor till och från skolan

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen får sina dagliga resor mellan bostad och skola betalda, oavsett resans längd.

Elever som går i en skola i Stockholms län får ett terminskort på SL som gäller dagtid. Det gäller både fristående och kommunala skolor.

De flesta skolor delar ut SL-korten. Om skolan inte delar ut SL-kort ersätts eleven för utlägget. Kontakta utbildningsenheten, telefon 08-718 80 00 eller utbildningsenheten@nacka.se, för information och blankett för att få ersättning för eget utlägg för SL-kort.

Om du har frågor om SL-kort ska du kontakta rektor för din skola.

skolpeng utomlands

Klicka på länken nedan för att komma till en sida där du hittar all information om skolpeng och programpeng utomlands.

Läs mer om skolpeng/programpeng utomlands

Skolskjuts vid skada eller olycksfall

Taxiresor vid tillfällig funktionsnedsättning

Kommunen har ansvar för ersättning för skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning till följd av olyckshändelse. Nacka kommuns olycksfallsförsäkring ska användas för att bekosta resorna. Se mer information under "Försäkring".

Om den tillfälliga funktionsnedsättningen beror på något annat än en olyckshändelse, till exempel en planerad operation, har skolan inget ansvar för att bekosta skolskjuts. Vårdnadshavarnas hemförsäkring kan användas för att bekosta utlägg för sådana taxiresor. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket tillfälliga funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.