Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nominerade till utmärkelsen Lära 2021

Under september fick Nackaborna möjlighet att nominera pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor till utmärkelsen Lära. För 2021 valdes två områden ut som båda kan ses som konsekvenser av pandemin, digitalisering och rörelse. 18 kandidater har valts ut. Nu har du möjlighet att vara med att rösta fram vilka sex nominerade som får utmärkelsen. Du kan rösta till och med den 8 november.

Område DIGITALISERING


Lärspridare digitalisering 2021

Poopak Ameri – Addera Kompetens

Poopak Ameri.jpg

Poopak har på ett professionellt och mycket bra sätt lyckats hålla ihop klassen under pandemitiden. Genom kreativa lösningar har hon stärkt elevernas digitala kompetens och förmågan att aktivt medverka i ett föränderligt samhälle. Poopak har med hjälp av digital teknik erbjudit studiehjälp, hjälpt elever att bli aktiva deltagare på lektionerna, utföra grupparbeten och redovisa uppgifter. Det leder till att eleverna har större möjligheter att nå sin fulla potential!

Max Zomborszki - Nacka Gymnasium

Max Zomborski.jpg

Max har under distansundervisningen snabbt och effektivt ställt om på ett mycket bra sätt för eleverna. Hans undervisning har påverkats minimalt då han använt sig av olika tekniska och digitala lösningar för att underlätta för alla elever. Max har engagerat sig i eleverna på individnivå, genom att erbjuda enskilda möten för att säkerställa att hemstudierna fungerar bra.

Johanna Adellian - Vilans skola

Johanna bild 1.PNG

Johanna har genom bloggar och uppdateringar via digitala kanaler lyckats hålla vårdnadshavarna uppdaterade om skolarbetet under pandemin. Under höstterminen har klassen skickat iväg nallen Lilla-Björn på äventyr i världen med en lapp runt halsen. Nyheterna om Lilla-Björn lägger Johanna upp på bloggen och barnen lär sig om de olika platser som nallen reser till. Johanna är en fantastisk och entusiasmerande lärare, en sådan som man önskar att alla barn fick ha!

Lärinnovatör digitalisering 2021

Eva Brandsma - Addera Kompetens

Eva_Brandsma.png

Eva har under pandemin gett eleverna samma möjligheter, oavsett distans eller i klassrum. Hon lyckades ge alla elever samma tillgång och möjlighet att lära sig, diskutera och ställa frågor. Elever på distans kunde delta online i klassen tillsammans med de eleverna som satt i klassrummet. Eva använder alla möjliga verktyg för att uppnå den bästa lösningen för alla elever. Hon är omtänksam, engagerad och den bästa läraren jag har haft!

Birgitta Nilsson - Nacka Gymnasium

Birgitta Nilsson.jpg

Birgitta lyckades under pandemin på kort tid ställa om undervisning och uppgifter till digitalt format. Birgitta är en kompetent och kreativ lärare som även tar hänsyn till elevers välmående och psykiska hälsa. Alla de elever som inte kunde närvara fysiskt på lektionen, tog hon sig extra tid för, och genomförde digitala möten med var och en. Hennes pepp och entusiasm fick alla i min klass att klara matematiken och fick det till och med att kännas kul!

Francisca Thomsen - Stavsborgsskolan

Francisca Thomsen.jpg

Francisca har bidragit till att alla elever har lärt sig mycket inom digitalisering. Hon har introducerat nya digitala läromedel för eleverna såsom quizlet, classroom och hangouts. Hon anpassar information från dokument, så att det finns i både lättläst och vanlig text. Eleverna kan då välja och utmanas på rätt nivå. Utan att hon ger svaren på en fråga så låter hon oss sitta i små grupper och diskutera den. Och om det är något en elev inte förstår så förklarar hon det enskilt tills man fattar!

Lärteam digitalisering 2021

Fiskarna och Korallerna – Dibber Finnboda förskola

Bild Fiskarna och Korallerna.jpg

Personalen på Fiskarna och Korallerna på Dibber Finnboda förskola har alltid ett positivt och lekande förhållningssätt till de olika skolämnena och det lustfyllda lärandet. Förskolan satsar även på spännande verktyg för digitalisering. Barnen får t.ex. på ett lekfullt sätt testa och lära sig olika typer av programmering. Barn i alla åldrar får delta och utmanas för att bli ännu bättre och lära sig mer!

Medarbetarna Addera kompetens

Team Addera Kompetens.jpg

Medarbetarna på Addera Kompetens har snabbt och lyhört identifierat elevers individuella behov av hjälp och stöttning i deras digitala utveckling och visat hög grad av flexibilitet, service och innovationsförmåga. Trots pågående pandemi har pedagogerna på ett föredömligt sätt gett sitt stöd till elever i behov att snabbt komma igång med sin digitala kompetensutveckling med olika hjälpmedel och digitala verktyg!

Christer och Dylan - Sigfridsborgsskolan

Dylan och Christer.jpg

Christer och Dylan har i ett teknikprojekt tillsammans med eleverna programmerat stegräknare. Dessa har systematiskt testats på idrotten och sedan förbättrats och utvecklats igen. Denna verklighetsnära uppgift har gett eleverna inblick i hur de påverkas av programmerade produkter och även utvecklat deras kunskaper inom just programmering. Ett mycket lyckat och engagerande ämnesövergripande projekt som involverar såväl digitalisering som rörelse!

Här röstar du på den du vill nominera till Lärautmärkelsen DIGITALISERING


Område RÖRELSE

Lärspridare rörelse 2021

Sanna Hjalmar– Orminge skola

sanna-hjalmar.jpg

Sanna har under årets gång sett till att alla nyanlända elever i årskurs 3-6 på Orminge skola har fått möjlighet att integreras och få en ingång i idrottslivet via ett samarbete med Nackas innebandyklubb. Detta har bidragit till att de nyanlända eleverna känner en samhörighet och glädje, vilket självklart påverkar deras utveckling både kunskapsmässigt och på individnivå. När Sanna berättar om sitt engagemang och elevernas glädje så får man gåshud!

Mia Bergqvist – Utkiken Tollare

Mia Bergqvist.PNG

Mia har lång erfarenhet att lära barn, kollegor och föräldrar om vikten av rörelse kopplat till lärande. Hon sprider sin kunskap på ett pedagogiskt och metodiskt vis, så att vi utanför professionen förstår. Varje vecka får vi veckobrev som beskriver vad barnen gjort under veckan och hur det kopplar till de olika läromålen, så att vi kan öva på samma saker hemma för att främja barnens utveckling i rörelse. Mia skapar en enorm trygghet för både barn och föräldrar!

Sara Nyberg Eskilsson - Myrsjöskolan

Sara Nyberg.png

Sara ser varje elev och lyckas få dem att kämpa varje idrottslektion. Hon uppmuntrar var och en att alltid göra sitt bästa. Sara lyckas få eleverna att våga kasta sig ut i det okända, testa det som kan kännas omöjligt eller svårt. De vågar för att de vet att Sara finns där om de faller. Det är inte magi, det är ren skicklighet. Saras energi, välvilja och förmåga att sprida glädje för rörelse har gjort intryck på eleverna. Vi är så tacksamma att ha Sara som idrottslärare!

Lärinnovatör rörelse 2021

Emilia Wikström - Backeboskolan

Emilia Wikström.jpg

Emilia har varit en drivande kraft i att skapa en lekfull miljö. Med fantasi och engagemang bidrar hon till att skapa områden för lek, rekreation och inspiration. Emilia utmanar barnens kreativitet och skapar en trygg och säker omgivning för att våga utmana sig till nytt lärande. Hon vågar nya angreppssätt och lyckas med bra information ut till föräldrar. Barnen får vara barn och genom lekfullhet skapa egna tankevärldar och sätt att lära sig!

Sari Drougge - Långsjöns förskola

Sari Drougge.PNG

Sari har på ett fantastiskt sätt skapat rörelseglädje hos alla barn genom att ha rytmik utomhus på gården. Hon är engagerad, lyhörd och inkluderande. Hennes energi och värme smittar av sig på barnen och hon får det mesta att bli riktigt kul. Hennes sätt att väva in lärande med sagoberättande, rytmik och musik gör att barnen tar stort intryck av hennes lärande. Sari ger barnen upplevelser och lärande via alla sinnen!

Jonas Lundberg – Saltsjöbadens Samskola

Jonas Lundberg.PNG

Jonas har alltid eleven i fokus och är bra på att bygga relation med alla elever på skolan. Han erbjuder eleverna meningsfulla rastaktiviteter med rörelse och övningar. Tillsammans med eleverna prövar han olika tillvägagångssätt och är inte rädd för att frångå sin planering för att individanpassa efter varje elevs förutsättningar. Övningarna är lustfyllda och engagerande för att främja lärandet och förbättra elevernas hälsa!

Lärteam rörelse 2021

Fritidsteamet– Backeboskolan

Fritidsteamet Backeboskolan.jpeg

Under rubriken "Friska barn" har fritidsteamet på Backeboskolan utvecklat både den fysiska lärmiljön och fritidshemmets aktiviteter, inklusive rasterna under skoltid, för att främja goda vanor som leder till ett hållbart och hälsosamt liv. Ett härligt glatt team med en kultur av kollegialt lärande och förmåga att nyttja varandras styrkor på ett sätt som lyfter verksamheten lite extra. De är också fenomenala på att ta med eleverna i arbetet och att göra allt på ett lustfyllt sätt!

Grävlingen och Uttern – Järvens förskola

Grävlingen & Uttern - Järvens förskola.jpg

Pedagogerna på Järven har lyckats fånga barns glädje till lärande, utforskande och rörelse. Barn och pedagoger har med stor entusiasm arbetat kring en bok. De har byggt och ändrat i sin lärmiljö för att förflyttas in i boken. På barnens initiativ hamnade mycket fokus på balett och de har dansat både till och från förskolan varje dag. Projektet avslutades med en film där barnen dansade hela sagan. Pedagogerna har lyckats med att kombinera en klassisk konstform med lek och rörelse!

Havet - Källans förskola

Havet - Källans förskola.jpg

Ett otroligt positivt och glatt gäng som sprider värme och glädje och uppmuntrar barnen till lärande och rörelse såväl inne som utomhus. Teamet försöker att väcka nyfikenhet hos barnen genom nya aktiviteter och rörelser och varje dag finns det moment av rörelse. Underbart att få se att barnen får testa allt ifrån yoga till Röris och springa Källan-loppet. För att inte tala om daglig discodans som barnen älskar. Att rörelse är en del av barnens lärande är fantastiskt!

Här röstar du på den du vill nominera till Lärautmärkelsen RÖRELSE

Sidan uppdaterades: