Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nominerade till utmärkelsen Lära 2022

Nu är nomineringarna klara och ur hård konkurrens har 18 kandidater tagits fram. Passa på att lägga din röst - senast den 14 november!

Under september 2022 fick Nackaborna möjlighet att nominera pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor till utmärkelsen Lära.

Inför 2022 års nominering hade utbildningsnämnden valt ut områdena Språk-, läs- och skrivutveckling samt Trygghet och studiero. Från 142 nomineringar har 18 kandidater valts ut och nu har du möjlighet att vara med att rösta fram vilka av de nominerade som får utmärkelsen.

Röstningen var öppen till och med den 14 november. Den 9 december tillkännager vi vilka kandidater som vunnit årets utmärkelse.

Språk-, läs och skrivutveckling

Nedan finner du alla nio kandidater som är nominerade inom området Språk-, läs- och skrivutveckling. Klicka på varje block för att få läsa mer om de tre kandidaterna inom varje kategori.

Lärinnovatör 2022

Anna Fogelqvist, Sickla skola

Anna Fogelqvist 670x715.jpgAnna får på ett klurigt sätt och utan pekpinnar barnen med på banan. Barnen känner aldrig att de gjort något ”dumt” eller ”fel”. Det ger i sin tur bra förutsättningar för att lära och utveckla läsning och skrivning. Anna ser individen, anpassar och ger utmaningar på precis rätt nivå. Hon lyckas få barn som knappt ha velat skriva för hand för att det ”är jobbigt” att tycka det är roligt och enkelt!Lena Attergren, Sigfridsborgsskolan

Lena Attergren 670x715.jpgLena är alltid engagerad till 110%! Elever med NPF-diagnoser och språkstörning får anpassad träning och extra stöd i läsning/skrivning, ordförståelse samt att bygga meningar. Lena kommer med små tips för hur det ska bli roligare. Hon varierar träningen: tränar ord på papper, via Ipad och olika appar. Lena vill alltid barnens bästa och den extra träningen har hjälpt eleverna att utvecklas. Lena förtjänar detta pris och hon är verkligen rätt person på rätt plats!


Helen Hällback, Sågtorpskolan

Helene Hällback 670x715.jpgHelen är otroligt lyhörd till olika barns sätt att lära! Hon anpassar undervisningen och inspirerar till inlärning genom nya lösningar. Om ett barn har svårt med läsning kommer Helen med olika förslag för att lyfta och skapa intresse. Det kan vara läslådor, pauser, nya böcker och olika verktyg. Helen hittar nycklarna för att skapa motivationen för läsning. Med sitt sätt att se individen och anpassa når hon även de som har utmaningar eller koncentrationssvårigheter.

Lärspridare 2022

Karin Herlitz, Nacka gymnasium

Karin Herlitz Nacka gymnasiumKarin är en inspirerande lärare som med sin yrkesskicklighet och kompetens får alla elever att gilla böcker och att läsa. Hennes klassrum och arbetssätt med böcker och läsande ger motivation och längtan efter mer. Karin sprider sin kunskap genom blogg, läroböcker, metodbok, skönlitteratur och inte minst genom inspirerande boksamtal samt samtal i metodik med tips och idéer. Karin är en stor förebild!


Wafae El Ouardighi, Jarlabergs förskola

Wafae El Ouardighi 335x358.jpgWafae är påläst, engagerad och empatisk. Hon ger aldrig upp vad gäller barnens språkutveckling. Vid varje tillfälle som ges utmanar hon barnen genom teknik, lek, samtal, sång och dans. Det visar hon med återkoppling vid varje hämtning, lämning och utvecklingssamtal. Med exempel från verksamheten återkopplar hon hur barnen har lärt sig. Wafae jobbar med att utmana varje barn för att nå målen samt den personliga utvecklingen.


Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Wera Wenzeck-Örlü 335x367.jpgWera har en unik förmåga att engagera och entusiasmera eleverna till språkinlärning och språkutveckling. Genom att uppmärksamma och se varje elev skapar hon en trygg och stimulerande plats i klassrummet där alla vågar och vill komma till tals. Wera har skapat ett unikt språkcentrum som alla elever vill vara en del i. Ett bra exempel på hur motiverade elever kan blir när rätt förutsättningar ges och en inspirerande undervisning bedrivs!

Lärteam 2022

Avdelningen Stacken, Bågens förskola

Stacken-Bågens förskola 670x715.jpgPedagogerna på Stacken väcker lusten för bokstäver och språk genom att inbegripa alla sinnen i det dagliga arbetet med barnen. Alla barn i gruppen engageras så att även barn som ännu inte visat intresse för bokstäver och ord blir inspirerade av pedagogernas stora intresse och engagemang för språket. Barnen kommer hem stolta med ny kunskap efter vad de har lärt sig under dagen samt med en stor lust och ett stort självförtroende om att våga fortsätta lära sig mer.


Avdelningen Skeppet, Boo Gårds förskola

Skeppet-Boo Gårds förskola 670x715.jpgEfter en helt vanlig dag på förskolan kommer min dotter hem och kan alla veckans dagar! Sedan hon började förskolan har hon lärt sig sin första bokstav i namnet och kan nu också skriva sin bokstav.

Utveckling varje vecka och det märks hur personalen engagerar sig varje dag för att få barnen att trivas och lära sig. Pedagogerna är otroligt påhittiga och arbetar med nya roliga arbetssätt som barnen älskar.Avdelningen Fjärilen Utskogens förskola

Fjärilen-Utskogens förskola 670x715.jpgBarnen på avdelningen Fjärilen arbetar med forskning! Barnen tar fram information om de djur de valt och sedan gör de en muntlig presentation för hela gruppen. Det främjar barnets lust att lära, stärker deras självkänsla och självförtroende. Pedagogerna läser mycket med barnen. Barnen får ta med sig böcker de tycker om och sedan läses böckerna för hela eller delar av gruppen. Barnen får sätta upp bilder på en stor tavla i hallen och kan visa och återberätta för föräldrar och för varandra.

Trygghet och studiero

Nedan finner du alla nio kandidater som är nominerade inom området Trygghet och studiero. Klicka på varje block för att få läsa mer om de tre kandidaterna inom varje kategori.

Lärinnovatör 2022

Amanda Avelin, Utskogens förskola

Amanda Avelin 670x715.jpgAmanda är en mycket trygg vuxen som skapar goda relationer med barnen på förskolan. Amanda är en person som barnen på förskolan tyr sig till och som de känner en stor trygghet till. Varje morgon möter hon barnen med ett glatt humör vilket bidrar till en positiv och god relation mellan henne och barnen men också i barngruppen. Hon arbetar ständigt med att inkludera alla i gruppen genom att hon bland annat skapar inkluderade lärmiljöer. Amanda skapar en trygg miljö som lockar barnen till olika lekar och socialt samspel.

Elisabeth Larsson, Skuru Skola

Elisabeth Larsson 335x367.jpgElisabeth utgår alltid från att gruppen och individen ska känna sig trygg, säker och lugn. Det är alltid tydligt att eleverna vid tveksamheter ska vända sig till en vuxen. Studiero i alla dess former genomsyrar dagen och studiero betonas och görs förståeligt för eleverna. Att studiero inte är liktydigt med "knäpptyst" lyfts och görs alltid begripligt inför arbetspassen. Elisabeth arbetar strukturerat med utvärdering av enskilda moment eller av dagen. Hon använder även faddring och hennes senaste klass får bli faddrar åt de "nya" eleverna.


Jennifer Anderson, Orminge Skola

Jennifer Anderson 670x715.jpgMitt barn kommer alltid hem och berättar fina saker som Jennifer gjort för barnen. Jennifer är väldigt engagerad och omtyckt av eleverna. Hon har skapat en bättre studiero i gruppen genom att vara närvarande och se hur barnen ska utmanas och stimuleras. Jennifer är idérik och skapar nya miljöer och aktiviteter där barnen erbjuds kreativa och innehållsrika dagar. Roliga utflykter och aktiviteter på fritids som gör att barnen trivs. Genom att vara en närvarande och tydlig pedagog som möter eleverna där de befinner sig får eleverna tillit till Jennifer.

Lärspridare 2022

Camilla Hermansson, Optimus förskola

Camilla Hermansson 670x715.jpgCamilla lyssnar på det varje barn har att säga med en genuin nyfikenhet som gör att barnen känner tillit och trygghet att våga prata och berätta. Hon skapar ett fantastiskt samspel som sprider sig i barngruppen där barnen genom hennes goda exempel lär sig att både lyssna och berätta. Det är en fröjd att se hur hon tillsammans med sina fantastiska kollegor skapar en trygg barngrupp där barnen får utvecklas till fina kompisar och starka individer!

Ulrika Åström, Saltsjöbadens Samskola

Ulrika Åström 670x715.jpgUlrika får genom sitt arbete sina klasser att arbeta som team och får alla elever att växa och bli sitt bästa jag. Med sitt förhållningssätt till eleverna skapar hon en trygghet där varje elev känner sig sedd. Ulrika får alla elever – oavsett bakgrund – att känna en tillhörighet i klassen. Elever som tidigare varit i ett utanförskap får en plats där hen kan växa och bli en klasskamrat som de andra vill vara med.

Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Dani del Gasio 670x715.jpgMed ett enormt engagemang, tryggt lärande, respekt för individen och varje persons individuella utmaningar, gör Dani skolan till en viktig och bra plats för alla. Utan att döma eller ställa krav finns han där varje morgon, redo att skapa trygghet och en hållbar skolgång. På helgerna finns han ute i området, som nattvandrare. Dani ser, respekterar och kämpar för dem som har det tuffast. En hjälte i vardagen, för allas våra ungar. Han ger barnen självförtroende och en självkänsla som kanske aldrig funnits där annars.

Lärteam 2022

Pedagogerna i klass 2B Borgvallaskolan

Pedagogerna 2 B Borgvallaskolan 670x715.jpgDet finns ett fantastiskt engagemang, omsorg och samarbete hos pedagogerna på Borgvallaskolan. Såväl lärare som fritidspedagoger gör allt för att barnen ska ha det bra i skolan. Varje termin börjar med förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar. Lärare och fritidspedagoger samarbetar på tvären mellan klasser och arbetslag. Om en klass är lite stökig en dag, så tar pedagogerna ansvar och hjälps åt med att vända situationen. Pedagogerna är proffsiga, tydliga och snälla. Det ger en bra grund för god arbetsro.

Pedagoger mot yngre åldrar, Tollare förskola

Pedagogerna Tollare förskola 670x215.jpgFörskollärarna på Tollare förskola som arbetar med barn i yngre åldrar har arbetat fram ett nytt arbetssätt där inkludering och trygghet står i fokus. Genom att observera, reflektera och våga förändra den planerade undervisningen får förskolan positiva effekter av sitt arbete. Pedagogerna använder drama, kopplar det till förskolans värdegrundsarbete och förstärker undervisningen med bildstöd och tecken. I arbetet med drama möts barn och pedagoger på en arena där prestige och prestation inte existerar utan där tillhörighet och positiva sammanhang är i fokus.

Avdelningarna Fyren och Turbinen, Optimus förskola

Arbetslag Optimus 670x715.jpgPedagogerna på Fyren och Turbinen skapar en lugn och trygg miljö genom sitt fina förhållningssätt både till varandra och barnen. De spelar lugn musik i hallen, något som har en mycket positiv påverkan på både barn och föräldrar. Pedagogerna tar sig tid att gå fram till barnen när de ska byta aktivitet och berätta vad som ska hända, i stället för att ropa. Det gör stor skillnad för barnens lärmiljö och skapar ett lugn och en fin stämning. Det är också ett fint exempel på hur man visar respekt gentemot barnen. Pedagogerna ser varje barn och är närvarande och vägledande i konflikter som uppstår.

Sidan uppdaterades: