Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas nior fortsätter tillhöra de bästa i landet

När Skolverkets redovisar sin statistik för våren 2017 återfinns Nackas niondeklassare återigen bland de bästa i landet både vad gäller meritvärde och andel elever som nått godkänt i alla ämnen. Glädjande är också att skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är mindre än i riket.

Skolverket har nyligen publicerat statistik avseende eleverna som slutade årskurs 9 våren 2017 och Nackas niondeklassare fortsätter att tillhöra de bästa i landet.

Det finns tre sätt att mäta resultat för eleverna som slutar grundskolan och Nacka ligger bra till i alla tre kategorierna:

  • Meritvärdet
    Vårterminen 2017 var medelvärdet i Nacka 266 poäng, vilket är tredje högst i landet.
  • Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen
    Av de Nackaelever som slutade nian våren 2017 nådde nästan 9 av 10 (89,7 %) betyget A-E i alla ämnen. I riket är motsvarande resultat 74,1 %. Sju kommuner i landet har ett bättre resultat än Nacka.
  • Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram
    94,0 % av eleverna i Nacka blev behöriga till ett yrkesprogram vilket är en liten nedgång från 95,6 procent förra året. Resultatet för riket är 82,5 %. Även här har vi sju kommuner före oss i landet.

- Vi är stolta över våra resultat, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka. Att så många elever, både pojkar och flickor, klarar godkända betyg i alla ämnen! Tillsammans med sina skickliga lärare gör de ett jättefint jobb!

Skillnad i resultat mellan könen

Meritvärdet för flickor ligger oftast över pojkarnas resultat. Flickorna i Nacka har fortfarande 21 poäng högre meritvärde än pojkarna år 2017, räknat på 17 ämnen, men skillnaden är mindre än i riket. Skillnaden mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde har ökat i riket, och är i år 33 poäng.

Även när det gäller andelen behöriga till yrkesprogram och andelen som når kunskapskraven i alla ämnen är skillnaden mellan könen mindre än i riket. Andelen som når kravnivån i alla ämnen skiljer sig till exempel 9 procentenheter i riket, medan den i Nacka skiljer sig 3 procentenheter.

Vill du läsa mer? Klicka på länken för att komma till sidan med Skolverkets statistik

Läs gärna den tjänsteskrivelse som behandlades på utbildningsnämndens sammanträde i september. Där hittar du en redovisning där resultaten för elever i årskurs 9 våren 2017 ingår. Du kan även hitta uppgifter per skola i Nacka samt en del analyser av vad som framkommer i analyser av resultaten tillsammans med rektorerna.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.