Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nackas kommunala gymnasieskolor tål att jämföras

Idag, den 28 mars, presenterar Sveriges Kommuner och Landsting rapporten Öppna Jämförelser för gymnasiet. Flera av nyckeltalen visar på positiva resultat för Nackas gymnasieelever. 85 % av eleverna på Nackas kommunala gymnasieskolor tar sin gymnasieexamen inom tre år vilket är det bästa resultatet i Stockholms län och tredje bäst i landet.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade idag rapporten Öppna Jämförelser med resultat från kommunala gymnasieskolor våren 2017. Redovisningen visar att resultaten för de kommunala gymnasieskolorna i Nacka fortsätter att vara mycket goda.

På utbildningsnämnden sammanträde i mars redovisades resultaten för gymnasiet baserat på Skolverkets statistik. Öppna Jämförelser redovisar dessutom avvikelser från modellberäknade värden för de kommunala gymnasieskolorna samt jämförelser mellan kommunerna.

Nackas gymnasieskolor har – i likhet med grundskolorna – en jämn och hög kvalitet. Resultaten ligger år efter år bland de bästa, både i länet och riket. Många av kommunerna som ligger högre än Nacka har ett betydligt lägre elevantal och deras resultat varierar ofta mer mellan de olika redovisningarna.

Andelen elever som tar sin gymnasieexamen inom tre år

Nackas resultat för de kommunala gymnasieskolorna är bäst i länet och tredje bäst i riket*. 85 % av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna i Nacka tar gymnasieexamen inom tre år. Endast två kommuner i riket, Vellinge och Öckerö, har ett bättre resultat. Från 2014 har Nackas resultat förbättrats från 78 % till årets 85 %.

- Få saker är viktigare än att eleverna i skolan får med sig de kunskaper man behöver för framtiden, och den färska statistiken visar på att det går att skapa goda förutsättningar för kunskap och lärande i gymnasieskolan. Vi politiker sätter upp mål och pekar ut riktningen, men det är skickliga lärare och flitiga elever som gör jobbet i skolan, säger Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

Genomsnittlig betygspoäng

Maximalt betyg i gymnasiet ger 20 poäng och eleverna på Nackas kommunala skolor hade våren 2017 i genomsnitt 15,4 i betyg. Detta ger Nacka en femteplats i riket och en andraplats i länet, efter Värmdö.

- Vi känner både stolthet och glädje över att resultaten för gymnasieskolan åter når höga placeringar i Öppna Jämförelser, säger utbildningsdirektör Susanne Nord. Det vittnar både om en mycket god och hållbar kvalitet och ett hårt och idogt arbete från skolledningar, lärare och elever, som ger sådana framgångar år efter år.

Rapporten "Öppna Jämförelser" finns på SKLs webbplats.

*Rankingen gäller de kommuner som har minst 30 elever i en kull.

Sidan uppdaterades: