Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Skolvalet 2018: Nio av tio fick sitt förstahandsval

2500 elever gjorde ett skolval under skolvalsperioden 2018. 2100 av dem var så kallade måsteväljare (elever som ska börja i förskoleklass samt de elever som idag går i en skola som inte har nästa årskurs) och 400 var elever som antingen ville byta skola eller är på väg att flytta till Nacka.

91 % av måsteväljarna fick plats på den fristående eller kommunala skola som de valt i första hand. Utbildningsnämndens mål, att minst 90 % ska få sitt förstahandsval, har alltså uppnåtts i år. 85 % av eleverna som vill byta/ska flytta in till Nacka fick sitt förstahandsval tillgodosett.

Lite statistik (avser måsteväljare i de kommunala skolorna)

Förskoleklass:

Av 20 skolor tog 16 emot alla sökande.
Fyra skolor (Järla, Myrsjö, Neglinge och Älta skola) hade fler sökande än platser.
Totalt fick 93 % sitt förstahandsval, jämfört med 95 % förra skolvalet.

Årskurs 7:

Av sex skolor tog fyra emot alla sökande.
Två skolor (Ekliden och Myrsjö) hade fler sökande än platser.
Totalt fick 86 % sitt förstahandsval jämfört med 81 % förra skolvalet.

Att procenten som fick sitt förstahandsval gått upp för årskurs 7 beror på att Myrsjöskolan i år valt att ta in fler elever till årskurs 7.

För de kommunala skolor som hade fler sökande än platser har urvalet gjorts utifrån följande kriterier:

  • Relativ närhet till skolan
  • Så högt rangordnat skolval som möjligt
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och sökt skola

Urvalskriteriernas syfte är att understryka kundvalet genom att vårdnadshavarnas önskemål och närheten till skolan vägs samman. Urvalsmodellen tillämpas alltså när en skola har fler sökande än det finns platser. De flesta skolor tar dock emot alla sökande, till förskoleklass tog 16 av 20 skolor (80 %) emot alla sökande. I årskurs 7 tog 4 av 6 skolor (67 %) emot alla sökande.

Sidan uppdaterades: