Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Positiv utveckling av barnens lek- och lärmiljöer i Nacka

Höstens arbete med tillsyn och insyn visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller en god kvalitet inom det pedagogiska området. I flera verksamheter har lek- och lärmiljön utvecklats positivt.

Tillsyn och insyn ingår i utbildningsnämndens utvärderingsplan för att följa upp kvaliteten i förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsyn och insyn ska genomföras med ett förebyggande förhållningssätt och innebär att utbildningsenheten som tillsynsmyndighet ska ge råd och vägledning.

Arbetet med tillsyn och insyn stödjer Nackas mål om Bästa utveckling för alla genom att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla barn i Nackas förskolor och pedagogisk omsorg, oavsett verksamhetens huvudman.

Vad är tillsyn och insyn?

Tillsyn och insyn kan vara regelbunden eller riktad.

  • Regelbunden tillsyn eller insyn genomförs vartannat år. Om en verksamhet har brister, har fått anmärkning eller föreläggande genomförs en ny regelbunden tillsyn/insyn efter cirka ett år.
  • Riktad tillsyn och insyn sker vid behov inom särskilda områden, vid klagomål eller utifrån andra signaler som gör att utbildningsnämnden/utbildningsenheten bedömer att riktad tillsyn behövs.

På utbildningsnämndens sammanträde den 6 december togs ett ärende upp med en sammanfattning av den regelbundna tillsyn och insyn som utförts i förskolor och pedagogisk omsorg under hösten 2018. Dessutom redovisades uppföljningar av påtalade brister och sanktioner som getts vid tillsyn och insyn våren 2018.

På uppdrag av utbildningsnämnden har kontrollsamtal genomförts med den kommunala huvudmannen Välfärd skola utifrån att ett flertal förskolor hade brister i det systematiska säkerhetsarbetet våren 2018.

Höstens tillsyn och insyn visar att förskolor och pedagogisk omsorg generellt håller en god kvalitet inom det pedagogiska området. I flera verksamheter har lek- och lärmiljön blivit mer innehållsrik och inbjudande med ett större utbud av tillgängligt, utmanande och inspirerande material.

Flera anordnare har uttryckt att kunskapen och förståelsen för lärmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling har ökat. Ett stort antal anordnare av pedagogisk omsorg har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. De uttrycker att de tar stöd av varandra vilket har varit en god hjälp för dem när det gäller att synliggöra både kvalitet och systematik i det pågående arbetet.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.