Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Ta chansen att bidra till utveckling inom förskola och skola!

Nacka har hög kvalitet inom förskola och skola men vi strävar efter att bli ännu bättre. En viktig bit av kvalitetsarbetet är elev- och föräldraenkäten som snart skickas ut. Vi hoppas att du har tid och möjlighet att bidra med din syn på verksamheten på ditt/dina barns förskola eller skola.

Nacka gör inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA årliga enkätundersökningar för att få reda på hur elever och föräldrar upplever verksamheten och kvaliteten på förskolor och skolor. Nu är det dags för 2019 års enkät som börjar distribueras ut under vecka 3 och 4.

Du kan svara digitalt eller på papper

Vissa föräldrar får enkäten per e-post och andra får den på papper av barnets förskola eller skola. Du som får enkäten på papper kan välja att svara på papper eller digitalt. Om du svarar digitalt kan du få enkäten översatt till arabiska, engelska, polska eller spanska.

Utvärdering för utveckling

Resultaten från föräldra- och elevenkäterna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet dels för varje förskola och skola men även för kommunen som helhet. Därför är det värdefullt för oss att så många föräldrar och elever som möjligt svarar på enkäten.

Vi hoppas därför att du som får enkäten har möjlighet att ta dig en stund för att bidra till utvecklingen genom att berätta vad du tycker om verksamheten på ditt/dina barns förskola eller skola.

I år är det föräldrarna med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt årskurserna 3 och 6 i grundskolan och grundsärskolan som får enkäten utskickad. Dessutom svarar eleverna i årskurserna 3, 6 och 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasiet. På en del skolor har skolan valt att föräldrar och elever i fler årskurser får enkäten.

Var hittar du resultatet från enkäten?

Resultatet av elev- och föräldraenkäten redovisas på webben. Du kommer att kunna ta del av alla förskolors och skolors enkätresultat på webben men även få en samlad bild av svaren för hela Nacka. På Jämföraren redovisas svaren på några utvalda frågor vilket ger dig möjlighet att jämföra hur elever och föräldrar svarat på olika förskolor och skolor.

Läs mer om Nackas kvalitetsarbete inom förskola och skola

Har du några frågor kring elev- och föräldraenkäten ska du kontakta din förskolas chef eller skolans rektor som har all information.

Sidan uppdaterades: