Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka växer! Fler platser planeras inom förskola och skola

Enligt utbildningsnämndens senaste behovsprognos behöver Nacka ytterligare cirka 3200 förskoleplatser under prognosperioden 2019-2040. Vad gäller grundskolan beräknas cirka 1400 nya platser behövas utöver de omkring 4700 platser som planeras. Inom gymnasieskolan finns behov av ytterligare omkring 2000 platser

Behovsprognosen för platser inom förskola och grundskola är utbildningsnämndens planerings­instrument gällande efterfrågan på förskole- och skolplatser i de olika kommun­delarna. Till grund för behovsprognosen ligger befolkningsprognosen för åren 2019-2040 och enheternas uppgifter angående deras kapacitet samt planerad utbyggnad. Planen utgår från skollagens krav när det gäller närhet till förskolor och skolor vilket generellt innebär att plats ska erbjudas i barnets/elevens närområde. Kravet på närhet minskar allt eftersom barnet blir äldre.

Nedan finns en kort sammanfattning av behovet av förskole- och skolplatser i övrigt hänvisas till dokumentet Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2019-2040.

Om den reviderade befolkningsprognosen som kommer i höst innebär större förändringar gällande det framtida behovet av förskole- och skolplatser kommer en reviderad behovsprognos att presenteras för utbildningsnämnden.

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På Sicklaön, i Boo och i Älta är behovet av utbyggnad som störst. Under prognosperioden finns planering för cirka 3 200 nya förskoleplatser. I nybyggnadsprojekten görs en schablonberäkning av behovet av platser.

I Boo kommer antalet barn i slutet av prognosperioden att minska med cirka 400 under slutet av perioden. Det innebär att flexibla lösningar bör planeras.

Grundskola

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2033. Därefter beräknas ett underskott totalt i kommunen om cirka 1 400 platser vid utgången av år 2040 för förskoleklass och årskurserna 1-9. Behovet av nya skolplatser varierar dock mellan kommundelarna. I nuvarande planering uppgår antalet skolplatser för förskoleklass och årskurserna 1-6 till 3200. Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden. På västra Sicklaön planeras för cirka 1700 tillkommande platser. Totalt i kommunen kommer det att bli ett större överskott av platser i mitten av prognosperioden.

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7-9 kommer att öka med cirka 2000 under hela perioden. Det finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter kommer en mellanperiod med överskott på platser. Det innebär att tidsplaneringen för utbyggnaden bör revideras för att begränsa ett allt för stort utbud av platser.

Grundsärskola

Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom befolkningen växer till antalet. Nya särskoleplatser planeras i Skolgallerian i Älta men en utökning behövs snarast. En möjlighet borde vara att starta särskoleverksamhet i provisoriska lokaler.

Gymnasieskola

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att öka med cirka 2 100 fram till år 2040. En analys av behovet av framtida gymnasieplatser i Nacka visar att behovet är cirka 2 000 nya platser med hänsyn tagen till sökmönstren i gymnasieregionen.

Länk till dokumentet Behovsprognos för förskole- och grundskoleplatser 2019-2040

Sidan uppdaterades: