Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
September

Fortsatt höga elevresultat i Nackas skolor

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att vara höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i årskurs 6 och 9. Det visar den senaste resultatredovisningen som just presenterats för utbildningsnämnden. Våren 2019 blev 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan.

För andra gången presenteras ett nytt sätt att mäta gymnasieskolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling, så kallat förädlingsvärde, som är ett komplement till övriga resultatmått för gymnasieskolan.

Även om resultaten generellt sett är mycket höga i Nacka jämfört med andra kommuner, så är det ändå viktigt att ambitionsnivån fortsätter att vara hög och omfatta alla elever. Ett sätt för utbildningsnämnden att bidra till detta är att utifrån sitt ansvarsområde särskilt uppmärksamma låga resultat. Utbildningsenheten har därför genomfört resultatdialoger med rektorer vid samtliga högstadieskolor och i dessa fokusera på elever som inte har blivit behöriga till gymnasieskolan. En bild av vad som framkommit redovisas till utbildningsnämnden i november.

Läs hela tjänsteskrivelsen om elevresultat

Sidan uppdaterades: