Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter namn

De allmänna bestämmelserna och taxebestämmelserna har reviderats och byter i samband med revideringen namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I samband med omarbetningen har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar som gäller från den 1 januari 2020.

Utbildningsenheten har gjort en revidering av Allmänna bestämmelser och taxebestämmelser. Syftet har varit att se över bestämmelserna så att de effektivt stödjer anordnare och kundvalet och dessutom har uppdateringar gjorts utifrån gällande lagstiftning.

I samband med revideringen byter Allmänna bestämmelser och taxebestämmelser namn till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Orsaken till namnbytet är att den tidigare benämningen har upplevts som otydlig. Det nya dokumentet Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet gäller från och med den 1 januari 2020.

Två förändringar från och med den 1 januari 2020

Inför arbetet med revideringen har anordnare haft möjlighet att lämna synpunkter på de nu gällande bestämmelserna. Utbildningsenheten har gjort en genomgång av de synpunkter som framförts och utifrån dessa har utbildningsnämnden beslutat om två förändringar. I övrigt har redaktionella förändringar gjorts i texten.

  • Svarstiden på erbjudande om plats förkortas
    Svarstiden på erbjudande om plats kortas ner till tio dagar. Vårdnadshavaren får påminnelser under dessa dagar. Om svar inte lämnas betraktas det som att vårdnadshavare avstår från platsen och anordnaren ska då avsluta ansökan.
  • Uppsägningstid för fritidshem tas bort vid skolbyte under pågående termin
    När en elev byter skola med kort varsel under pågående termin går fritidshemschecken över till den nya skolan samtidigt med grundskolechecken.

Länk till dokumentet Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. (PDF-dokument, 278 kB)

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.