Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Goda möjligheter för Nackas gymnasieelever att utveckla digital kompetens

En ny studie visar att gymnasieeleverna i Nacka överlag har goda förutsättningar att utveckla digital kompetens. Flera skolor har sedan många år prioriterat digital kompetens och digitalisering. Studien visar att lärarnas digitala kompetens och intresse för digitalisering snarare varierar inom skolorna än mellan skolorna.

Både EU och OECD lyfter fram digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som medborgare behöver för att klara sig väl i samhället. I Sverige har läroplaner och kursplaner fått förstärkta skrivningar om digital kompetens i skolan och regeringen har också beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Utbildningsnämnden har med anledning av detta undersökt hur förskolor och skolor i Nacka arbetar med att stödja den digitala kompetensen hos barn och elever. Under 2017 och 2018 genomfördes studier i grundskolan respektive förskolan. Under 2019 har slutligen gymnasieskolornas arbete med digital kompetens och digitalisering undersökts och resultatet presenteras i en studie som bygger på intervjuer med skolledare, andra nyckelpersoner, lärare och elever.

Digital kompetens och digitalisering prioriteras på flera skolor

Flera skolor har sedan många år prioriterat digital kompetens och digitalisering. Samtliga skolor har som policy att eleverna ska ha tillgång till en egen digital enhet. Skolorna har också likartade utbildningsadministrativa systemstöd och liknande undervisningsstöd.

Det finns generellt en väl utvecklad digital infrastruktur på skolorna och eleverna ges goda möjligheter att tillägna sig digital kompetens i undervisningen. På flera skolor finns det kollegiala strukturer och delningskulturer där lärare lär av varandra om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Studien visar att lärarnas digitala kompetens och intresse för digitalisering snarare varierar inom skolorna än mellan skolorna. Alla lärare är inte övertygade om fördelarna med digitalisering.

Studien visar på några utvecklingsområden, till exempel att arbetet med digital kompetens och digitalisering sällan följs upp på ett systematiskt sätt i kvalitetsarbetet. Eleverna involveras sällan i strategiska beslut och alla skolor har inte heller ett adekvat stöd för den digitala infrastrukturen.

Länk till studien ”Elevers möjligheter att utveckla digital kompetens i gymnasieskolorna i Nacka kommun”.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.