Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kraftig minskning av antal elever på språkintroduktion

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har minskat kraftigt, en halvering jämfört med förra höstens mätning. Antalet nyanlända elever i grundskolan är i oktober 2019 på ungefär samma nivå som förra hösten. Drygt två procent av eleverna i Nackas grundskolor är nyanlända och i gymnasieskolorna är motsvarande andel knappt två procent.

Enligt skollagen definieras en elev som nyanländ om eleven anlänt till Sverige efter skolstart vid sju års ålder och räknas därefter som nyanländ de kommande fyra åren. Gymnasieskolans språkintroduktion är endast till för nyanlända elever.

Grundskolan

Jämfört med förra höstens mätning har antalet nyanlända elever ökat med nio elever. Det totala antalet är nu 309 elever vilket motsvarar knappt två procent av det totala elevantalet. Det är framför allt arbetskraftsinvandrare från EU-länder, men även personer från länder utanför EU som beviljats arbets- och uppehållstillstånd som idag ansöker om skola för sina barn. Det är endast ett tiotal elever som är kategoriserade som asylsökande.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan har en stor förändring av elevantalet på språkintroduktion skett jämfört med mätningarna i våras och för ett år sedan. Antalet elever har halverats jämfört med mätningen i november förra året. Av Nackas 4 080 gymnasielever är knappt två procent elever på språkintroduktion.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen och dess bilaga, där kan du ta del av olika tabeller som beskriver de nyanlända eleverna i Nacka. Det finns tabeller som visar fördelning av elever per skola och du kan även se hur många elever med nyanländresurs som går i Nackas skolor och vilket år de kom till Sverige.

Sidan uppdaterades: