Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Nackas gymnasieskolor har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. En kvalitet som alla aktörer arbetar hårt med att bibehålla och förbättra! Här kan du läsa mer om gymnasieskolorna i Nacka samt om den senaste statistiken från Skolverket.

I mitten av januari är det dags för länets elever att välja gymnasieskola inför hösten 2020. Nacka har en mångfald av gymnasieskolor att välja på; både kommunala och fristående, större och mindre skolor med olika profiler. Nackas gymnasieskolor har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. En kvalitet som alla aktörer arbetar hårt med att bibehålla och förbättra! Här kan du läsa mer om gymnasieskolorna i Nacka samt om den senaste statistiken från Skolverket.

Vill du veta mer om vilka skolor som finns i Nacka och hur du kan jämföra resultat och andra värden? Gå in på www.nacka.se/gymnasiet/ och läs mer om skolorna i Nacka!

Skolverket har publicerat färsk statistik kring gymnasieskolan 2019. Nedan finner du en kort sammanfattning av tre resultatmått, både för Nackas elever men även i relation till Stockholms län och riket som helhet.

Andel elever som klarat gymnasieskolan inom tre år

I Nacka har andelen elever som klarar sin utbildning inom tre år ökat något jämfört med 2018 – från 83,0 till 83,7 procent. Även i riket som helhet har andelen ökat: från 76,1 till 76,6 procent. Det är främst elever på högskoleförberedande program som står för en ökning, både i Nacka och i riket. När det gäller yrkesprogrammen så minskar däremot andelen med examen.

Andel avgångselever med gymnasieexamen

Andel avgångselever med gymnasieexamen sjönk 2019 med en knapp procentandel till 93,8 procent. Resultaten för Nackas avgångselever är både höga och jämna. Andelen elever med gymnasieexamen har sedan 2014 legat mellan 93-95 procent. 2019 var andelen elever med examen 90 procent i länet och 91 procent i riket.

Genomsnittlig betygspoäng för avgångseleverna

Den genomsnittliga betygspoängen för Nackaeleverna ligger på en fortsatt hög nivå och har höjts från 15,1 (2018) till 15,3. Motsvarande resultat var 14,7 poäng i länet och 14,3 poäng i riket. Även betygspoängen har legat på en hög och jämn nivå sedan 2014.

Mer om gymnasiestatistiken

Det finns två typer av gymnasieexamen; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. De elever som får en examen från ett högskoleförberedande program har uppnått grundläggande högskolebehörighet. Det gäller inte för elever med yrkesexamen, men yrkeselever har möjlighet att läsa in en grundläggande behörighet inom programmens 2 500 poäng eller som utökat program.
Klicka här för att ta del av Skolverkets statistik som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå.

Sidan uppdaterades: