Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Gymnasievalet 2020 - så här sökte eleverna

I årets gymnasieantagning sökte cirka 1500 Nackaelever en gymnasieutbildning. Av dessa antogs 71 procent på sitt förstahandsval. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med förra årets antagning. Totalt antogs 84 procent till ett högskoleförberedande program, elva procent antogs till ett yrkesprogram och fem procent till ett introduktionsprogram. I gymnasiesärskolan antogs hälften av eleverna på ett nationellt program och hälften på det individuella programmet.

Till Nackas elva gymnasieskolor antogs drygt 2 000 elever. De flesta antogs till Nacka gymnasium. Högsta antagningspoäng, exklusive Rytmus med särskild färdighetspoäng, hade Nacka gymnasiums naturvetenskapsprogram, profil utland med 325 meritvärdespoäng av 340 möjliga. Eleverna som antagits till Nackas kommunala och fristående gymnasieskolor kommer från 51 olika kommuner. I hela Stockholms län fick 70 procent av eleverna sitt förstahandsval. Flest elever antogs till samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet.

Årets gymnasieantagning genomfördes för första gången i det nya antagningssystemet Indra som Storsthlm administrerar åt Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun. I ärendet redovisas statistik från antagningen fram till den 26 augusti.

Ungdomar utan gymnasieplats

Drygt 50 Nackaelever som sökt en gymnasieutbildning är registrerade som ej antagna på någon utbildning efter reservantagningarna. De Nackaungdomar som enligt slutantagningsstatistiken inte har kommit in på respektive inte sökt någon gymnasieutbildning överförs till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som Arbets- och företagsnämnden ansvarar för.

Gymnasievalet Stockholms län

I hela Stockholms län sökte drygt 32 000 elever gymnasieutbildning och knappt 30 000 antogs. Av de elever som antogs fick 70 procent sitt förstahandsval. Liksom för Nackaeleverna så antogs flest elever på samhällsvetenskapsprogrammet, var femte elev, följt av ekonomiprogrammet. Flest sökande hade Stockholms stad med Anna Whitlocks utbildningar på samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du bland annat hittar tabeller med antagningsgränser för de olika skolorna i Nacka.

Sidan uppdaterades: