Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Uppföljning av förskolor och skolor med bristande måluppfyllelse

Utbildningsenheten följer årligen upp de förskolor och skolor som har låga enkätresultat vad gäller utbildningsnämndens mål för elevers och föräldrars nöjdhet. Uppföljningen omfattar även enheter som fått lågt omdöme vid observation. Hösten 2020 har uppföljningen genomförts med anpassning till den rådande pandemin.

Ett fokusområde för utbildningsnämnden är att alla förskolor och skolor i Nacka håller hög kvalitet. Ett sätt att mäta kvaliteten är att årligen fråga föräldrar och elever hur nöjda de är med skolan respektive om eleverna kan rekommendera sin gymnasieskola. Målet är att minst 80 procent av föräldrar och elever ska uppleva att de är nöjda med sitt barns förskola/med sin skola och 80 procent av eleverna i gymnasieskolan ska rekommendera sin skola.

Som ett stöd för enheternas kvalitetsarbete görs kollegiala observationer av pedagoger från andra kommuner och en observationsrapport upprättas där starka sidor och förbättrings-områden anges.

Utifrån utbildningsnämndens ansvar och uppdrag har utbildningsdirektören och utbildningsenheten en dialog med de enheter som har en mindre god måluppfyllelse i enkäten eller på sin observation, för att ta del av deras analyser och vilka utvecklingsåtgärder som enheten planerar eller har genomfört.

För att inte belasta förskolorna och skolorna mer än nödvändigt under de mycket speciella omständigheter som covid19-pandemin har inneburit, gjordes bedömningen att endast enheter med mycket låg måluppfyllelse (lägre än 70 procent) skulle kontaktas. Skriftliga redogörelser accepterades om enheterna föredrog det framför digitala möten. För de enheter som hade en måluppfyllelse över 70 procent har utbildningsenheten tagit upp resultaten i samband med höstens digitala kvalitetssamtal.

  • Castello förskola (63 procent nöjda föräldrar),
  • Orminge skola (49 procent nöjda elever),
  • Designgymnasiet (53 procent av eleverna rekommenderade skolan),
  • Nacka Enskilda gymnasium (58 procent av eleverna rekommenderade skolan)
  • Nacka Praktiska gymnasium (43 procent av eleverna rekommenderade skolan)
  • Vilans förskola (enheten fick låga omdömen på sin observation).


Övriga enheter

Förskola: Kulingens, Lusthusets och Maestroskolans förskolor.
Grundskola: Akademiska skolan, Björknässkolan, Internationella Engelska skolan, Noblaskolan Saltsjö-Boo, Kunskapsskolan Nacka, Saltsjö-Duvnäs skola, Skuru skola, Stavsborgsskolan, Sågtorpsskolan och Vilans skola
Gymnasieskola: Nacka gymnasium Samhälle

Återkoppling från enheterna

På samtliga enheter har ledningarna analyserat resultaten. Anledningar till de mindre goda resultaten uppges bland annat vara hög personalomsättning, missnöje med lärare och en drogincident. En rektor upplever att det finns en negativ förväntan på skolan, för att vårdnadshavarna har valt en annan skola i första hand men inte fått den. Enheterna gör ofta egna uppföljningsenkäter efter de insatser som gjorts. När det gäller observationsrapporten känner skolledningen igen sig till viss del i observatörernas omdömen, men inte i alla delar.

De insatser som enheterna nämner för att förbättra kvaliteten är personalrekrytering av förskollärare och ämneslärare, handledning och kompetensutveckling för lärarna – till exempel om ledarskap i klassrummet. Vidare nämns kollegialt samarbete, värdegrundsarbete som en del av försteläraruppdraget och ökat samarbete mellan lärarna som insatser. På Vilans förskola har ledningen en tydlig strategi för förändrings- och utvecklingsarbete.

Utbildningsenheten bedömer att enheterna har analyserat sina resultat och att de också har en plan för hur de ska utveckla och förbättra verksamheten.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: