Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Studie om trygghetsarbetet i skolan

En studie har under hösten 2020 genomförts i syfte att belysa trygghetsarbetet på Nackas grundskolor. Studien syftar till att få fram en nulägesbild men även till att bidra med ytterligare kunskap för att öka tryggheten för eleverna.

Eleverna i Nackas grundskolor har sedan länge goda kunskapsresultat och höga betygspoäng. Men skolan handlar inte enbart om kunskapsmål - enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Alla elever ska känna sig trygga i skolan och det ska råda studiero på lektionerna. Av den årliga elev- och föräldraenkäten framgår det att tryggheten generellt är god i grundskolan i Nacka. Men vi kan inte vara nöjda förrän alla elever känner sig trygga i skolan.

För att sätta ljuset på tryggheten i skolan har utbildningsenheten, på uppdrag av utbildningsnämnden, genomfört en studie av hur grundskolorna idag arbetar med att skapa trygghet. Studien utfördes av två konsulter och omfattar nästan alla grundskolor i Nacka. Studien syftade till att få en övergripande bild av trygghetsarbetet. Ambitionen var att studien skulle bidra med ytterligare kunskapsunderlag, så att tryggheten för eleverna ges goda förutsättningar att öka ytterligare.

Ytterligare ett syfte var att undersöka vilka styrkor, utvecklingsområden och utmaningar som skolledningarna uppfattar finns i när det gäller att uppnå en trygg skola för alla Nackaelever samt att undersöka om skolledningarna saknar något vad gäller samverkan med externa aktörer i trygghetsarbetet.

Av studien framgår att trygghetsarbetet överlag fungerar bra, att det är en viktig fråga för skolledningarna och att skolorna arbetar aktivt med att kartlägga tryggheten och genomföra aktiviteter.

Men vad kan då förbättras? Studien visar på att vissa pusselbitar saknas; framförallt en systematik i det förebyggande arbetet men även att bygga vidare på det som kommer fram genom analys.

En utmaning som nämns är att få trygghetsarbetet att omfatta hela skolan, att få alla ”med på båten”. Både vad gäller främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Generellt agerar skolorna snabbt när det händer något, men dokumentation kan ibland saknas. Ett annat problem som nämns i studien är att samverkan med socialtjänsten brister ibland.

Trygghetsstudien 2020 läs eller ladda ner studien


.

Trygghetsstudien grundskola

4:42

Sidan uppdaterades: